Kvarteret Nyckeln i Östantill namngavs senast 1876.

Namngrupp ”riksregalierna”. Nyckeln kompletterade kvarteren med namn efter riksregalierna: Kronan, Spiran, Svärdet och Äpplet från 1720-talet. En riksnyckel tillverkades till Erik XIV:s kröning 1561 och förvaras tillsammans med de övriga regalierna i Skattkammaren på Kungliga slottet i Stockholm. Nyckeln symboliserar kungens makt att utestänga det onda, innesluta det goda och öppna för nödställda.

(Flerfamiljshus i hörnet av Skolgatan och Styrmansgatan i kvarteret Nyckeln år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)