Kvarteret Svärdet i Gamla staden var namngivet 1728.

Namngrupp ”riksregalierna”. Rikssvärdet syftar på kungens plikt att frimodigt och manligt beskydda det goda och straffa det onda. (Se även kvarteret Kronan)

(Kvarteret Svärdet vid Nya torget i början av 1900-talet. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)