Sedan den tredje upplagan av boken Norrköpings gatunamn kom ut i november förra året har det tillkommit tre nya gatunamn: en plats och två parker.

Gamlebroterrassen i Nordantill fick detta namn eftersom den ska byggas intill Gamlebro, Oskarsparken i Kneippen namngavs efter den närbelägna Oskarsgatan och Wallbyparken i Hageby efter gården Vallby på vars mark stadsdelen byggdes.

Oskarsparken

Wallbyparken