Blåvångsvägen i Skärblacka namngavs den 25 april 1961.

Äldre Skärblackabor har berättat att det vid Motala ström fanns en vång (alltså ett gärde eller fält) där det förr odlades lin. Kanske har det blåa linet gett namn åt platsen.