Har det funnits några prinsar i Tre Prinsars gränd? Vem var egentligen Mäster Påvel och varför heter det Snippgränd och Rovägen?

Journalisten Peter Kristensson har studerat samtliga drygt 1 500 namn på gator, torg, broar, rondeller och parker i Norrköpings kommun, och i boken Norrköpings gatunamn berättar han om namnens ursprung och ålder. Eftersom gatunamnen ofta är frysta ögonblicksbilder av en svunnen tid innehåller boken också många intressanta personer, betydelsefulla platser och viktiga verksamheter ur Norrköpings historia.

Författaren berättar till exempel att de flesta av innerstadens gatunamn fanns redan 1769. Då skulle det hållas riksdag i staden och magistraten beslutade att samtliga gator skulle ges namn, att gatuskyltar skulle sättas upp och att husen skulle numreras. För att de prominenta besökarna skulle kunna orientera sig tryckte man dessutom upp kartor där gatunamnen för första gången fanns med.

Historikern Dick Harrison har skrivit inledningen till boken som är den första kompletta sammanställningen av gatunamnen i Norrköping. Du kommer garanterat lära dig mer av den – inte bara om din gata och din stadsdel eller ort – utan också om stadens nutid och spännande förflutna.

Detta är den andra, utökade och reviderade upplagan. Den innehåller 3 nya kapitel och 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 namn, vars bakgrund tidigare var okänd, nu fått sin förklaring. Den nya upplagan av Norrköpings gatunamn kom ut i november 2016.

Boken är utgiven med stöd från Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Föreningen Gamla Norrköping, Norrköpings Stadsmusei Vänner och Brukarföreningen Norrköpingsrummets Vänner.

Båda upplagorna av Norrköpings gatunamn är slutsålda, men i november 2021 utkommer en tredje, utökad upplaga av boken. Den kan förhandsbokas redan nu till rabatterat pris.

 

De 69 nya gatunamnen och de 52 uppdaterade texterna finns samlade i ett supplement till första upplagan av Norrköpings gatunamn.

Häftet kan köpas här på sajten (Köp).

Hämta omslaget i högupplöst format här

Hämta omslaget i högupplöst format här

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.