Kvarteret Boktryckaren i Lagerlunda namngavs den 28 april 1951.

Namngrupp ”hantverksyrken”. År 1928 fick ett antal kvarter i den östra delen av Norrköpings norra förstäder namn från olika hantverksgrupper och när staden växte norrut valdes 1951 samma namngrupp.