Den 23 augusti 2006 namngavs Banérs väg, Ekeblads väg och Grips väg i närheten av Mauritzbergs slott på Vikbolandet.

Vägarna fick namn efter tidigare ägare till Mauritzberg: Svante Banér (1584–1628), överste, hovmarskalk, lagman och ståthållare i Riga; Johan Ekeblad (1629–1697),  diplomat och kammarherre; och Mauritz Birgersson Grip (död 1591), riksråd, ståthållare och högste befälhavare i kriget mot Ryssland 1590.

 

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.