Den 23 januari 1947 namngavs Sandbergsgatan i Såpkullen ”till minne av en av stadens donatorer, doktor Hjalmar Sandberg”.
Hjalmar Sandberg (1844-1923) var publicist, kritiker och översättare, bl.a. chefredaktör på Svenska Dagbladet. Han donerade pengar till sociala ändamål och konstmuseet samt skänkte sin boksamling till stadsbiblioteket.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.