Norrköpings historia

 

Nyheter

Dystra besked om Femöresbron

Det verkar ganska osannolikt att det blir någon provisorisk bro som ersättning för den avstängda Femöresbron. En renovering verkar inte heller särskilt trolig längre. Läs artiklen: Norrköping Tidningar (Foto: Norrköpings kommun)

läs mer

Norrköpings kommun ger bort Klockaretorpet

I Klockaretorpet står i dag ett torp som har ett kulturhistoriskt värde eftersom det har gett namn till just stadsdelen Klockaretorpet. I augusti är det byggstart för nya bostäder på området där torpet står idag, vilket innebär att torpet måste flyttas och kommunen ger nu bort torpet mot att det flyttas.

läs mer

De nysatsar vid Färgargården

Färgarmuseum öppnar den 26 juni efter att ha legat i träda i över tio år. Målet är ett levande friluftsmuseum bemannat av personal iförda tidstypiska kläder. Läs artikeln: Norrköpings Tidningar (Foto: Jan Ainali/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

läs mer

Nytt hopp för Femöresbron

Tekniska nämnden har beslutet att ge i uppdrag åt tekniska kontoret att lyfta bort Femöresbron för vidare utredning, med syfte att undersöka möjligheterna kring renovering av bron. Möjligheterna att då placera dit en tillfällig bro ska utredas. Parallellt med det...

läs mer

Dagens namn

Ingelstagatan

Den 14 maj 1959 namngavs Ingelstagatan i Butängen och Lagerlunda.

Vägen löpte till Ingelstad gård. Ingelstad (eller Ingelsta) är känt sedan 1400-talet. År 1910 köpte Norrköpings stad gården och Ingelstadjorden blev senare uppdelad i industri- och handelsmark där företag kom att etablera sig. Vägen från Norrtull har sedan åtminstone 1700-talet kallats ”vägen till Ingelsta och Ståthöga”. Gatusträckan närmast staden hette i början av 1900-talet Änggatan och sedan Ingelstavägen 1928–1959.

Kvarteret Spolaren

Den 13 maj 1959 namngavs kvarteret Spolaren i Butängen.

I beslutsprotokollet för namngivningen står att namnet hämtades ur gruppen ”elektriska termer” tillsammans med Statorn och ett antal kvarter i Ingelsta. Mer troligt är dock att det är yrket “spolare” (exempelvis av ull) som åsyftas eftersom de allra flesta kvarter i Butängen har namn ur gruppen ”industriyrken”.

Kvarteret Kalven

Den 12 maj 1921 namngavs kvarteret Kalven i Söderstaden.

Kvarteret låg på Getängen framför högre allmänna läroverkets byggnad. ”I anslutning härtill och med uttryck, hämtat från skolpojksvärlden” valdes namnet Kalven. Folkskolans pojkar kallades kalvar och läroverkspojkarna kallades getter.

(Kvarteret Kalven i korsningen Trozelligatan – Hörngatan. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Wadströmsgatan

Den 12 maj 1921 namngavs Wadströmsgatan i Söderstaden.

Namngrupp ”märkesmän i stadens historia”. Carl Bernhard Wadström (1746–1799) var bergsvetenskapsman, forskningsresande och filantrop. Han växte upp i Norrköping, som han kallade ”fädernestad, sköna ungdomsstad”, och på herrgården Marieborg som byggts av hans far. År 1787 lämnade han Sverige för att delta i en av Gustav III bekostad Afrikaexpedition och återkom därefter inte till hemlandet. Han ägnade sitt liv åt bekämpandet av slaveriet.

(Wadströmsgatan. Foto: Oskar Bladh. Ur Arkitektur- och designcentrums samlingar, CC PDM),

Ättetorpsvägen

Den 9 maj 1950 namngavs Ättetorpsvägen i Åby.

Gatan är döpt efter gården Ättetorp som omtalas första gången 1368 och då skrevs Ættathorpe vilket har tolkats som ”ätten tillhörigt nybygge”. Namnet stavades först Ettetorpsvägen vilket senast 1968 ändrats till Ättetorpsvägen

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.