Kvarteret Estland i Sylten namngavs den 1 april 2003.

Namngrupp ”geografiska namn”.

(De två industrifastigheterna i kvarteret Estland år 2023)