Gustenbergsvägen i Skärblacka namngavs senast 1970.

Gustenberg var en backstuga och senare en avstyckad fastighet på byn Högstads utjord. Stugan verkar ha fått sitt namn efter den första ägaren, bruksarbetaren Carl Gustaf Persson (1824–1901), som bodde där tillsammans med sin familj från 1872. Gustenberg var bebott ännu 1960.