År 1856 presenterade snusfabrikören Erik Swartz ett förslag om att omsluta Norrköping med Promenader. Nu 165 år senare förnyas den östra av dessa unika gränsboulevarder.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Promenaderna.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Södra Promenaden vid förra sekelskiftet. Foto: Carl Nilsson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)