Sommaren 1906 var Sveriges blickar riktade mot Norrköping. Den stora Konst- och Industriutställningen på Sylten lockade inte mindre än 350 000 besökare.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Norrköpingsutställningen.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Konst- och Industriutställningen i Norrköping 1906. Foto: Julius Gellberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar.)