Norrköpings historia

 

Nyheter

Industrilandskapet nu och då

Stadsmuseet släpper sin femte film med Norrköpingshistoria. Den här gången skildras Industrilandskapets historia och förvandling. Norrköpings Tidningar 2013-12-02

läs mer

S:t Olofsskolans gård grävs upp

Nu har den arkeologiska utgrävningen av S:t Olofsskolans gård startat. Ett första steg i Norrköpings kommuns planer på att göra om skolgården till en park. Folkbladet 2013-10-25

läs mer

Historiens arkiv bakom Saluhallen

Recycling är historiens Facebook. Det är tur att så mycket går igen århundrade efter århundrade. Nu ser arkeologerna Karin Lindeblad och Katarina Sköld 1600- och 1700-talens liv avteckna sig i trädgårdsjorden på Rodeska tomterna i korsningen Kristinagatan och...

läs mer

Rester av kyrkogårdsmur

Att det framför allt var gamla gravar som påträffades vid utgrävningarna i Hörsalsparken, det var ju som förväntat. Och när arkeologerna nu fortsatt med sluttningen, där trappan ner mot Gamla Torget ska bli, då har man hittat ännu fler gravar. Folkbladet...

läs mer

Dagens namn

Axel Swartlings gata

Axel Swartlings gata

Axel Swartlings gata i Klockaretorpet namngavs den 31 januari 1974.

Axel Swartling (1840–1918) var industriledare och politiker. Han efterträdde 1875 John Lenning som disponent på Drags AB, en tjänst som han innehade till sin död 1918. Han var också med och startade Norrköpings Qvarn AB och Norrköpings Mekaniska Verkstad på 1870-talet. Han räknas som en av förgrundsfigurerna inom Norrköpings kommunala och ekonomiska liv och intog ”en synnerligen uppmärksammad ställning inom och utom sin fädernesstad”. Han var ledamot av stadsfullmäktige 1877–1908, dess ordförande från 1900, och ledamot av riksdagens andra kammare 1884–1912 och talman där från 1903.

(Axel Swartling målad av Emerik Stenberg)

Kvarteret Grävlingen

Kvarteret Grävlingen

Kvarteret Grävlingen i Marielund namngavs den 30 januari 1889.

Namngrupp ”djur”.

(Matteusskolan i kvarteret Grävlingen. Ur Fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)

Sikuddsvägen

Sikuddsvägen

Sikuddsvägen i Sikudden i Kvillinge landsbygd namngavs den 29 januari 1987.

Namnet kommer av Sikudden vilken hela området är uppkallat efter. På Sikudden i Norrviken i innersta Bråviken låg även fastigheten Sikudden som hörde till Björnsnäs.

Kvarteret Kvarnholmen

Kvarteret Kvarnholmen

Kvarteret Kvarnholmen i stadsdelen Berget namngavs den 28 januari 1993.

Namnet finns på en karta från 1751. Grunden till Holmens Bruk lades redan 1609 då hertig Johan av Östergötland startade ett vapenfaktori här. Bruket kom under Louis De Geers ledning att omfatta även mässingsbruk och kvarnar. Senare tillkom pappers- och bomullstillverkning. Så sent som 1986 flyttade Holmens sista verksamhet, papperstillverkningen, ut från Kvarnholmen, den holme som gett bolaget dess namn. År 1994 invigdes Louis De Geer konsert & kongress i den gamla pappersfabriken.

(Holmens bruk på Kvarnholmen år 1896 i nuvarande kvarteret Kvarnholmen. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Beckershov

Kvarteret Beckershov

Kvarteret Beckershov i Marielund namngavs den 27 januari 1942.

I kvarteret låg 1942 ännu fastigheten Beckershov, längst ut i det nordvästra hörnet av Norrköpings stads område, där ett stort antal arbetare från stadens industrier bodde. Här hade Abel Becker (död 1698) ägt jord. Han föddes i Lübeck och började som tullförvaltare i Norrköping under andra hälften av 1600-talet, gifte sedan in sig i Drags yllefabriker som han kom att leda. Becker köpte därtill upp mer än en tredjedel av kvarnkapaciteten i Norrköping, ägde Orga bruk i Vånga och var förvaltare av Lindö gods.

(Arbetarkasern i kvarteret Beckershov. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.