Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Ribbingsholmsvägen

Ribbingsholmsvägen

Ribbingsholmsvägen i Skärblacka omnämns första gången 1961.

Vägen leder till säteriet Ribbingsholm med anor från 1300-talet. Det fanns då tre gårdar i byn som hette Haldanstad (senare Hallestad). På 1600-talet bytte godset namn till Ribbingsholm efter dess ägare, ätten Ribbing, och den äldsta säteribyggnaden är Gustaf Ribbings skapelse från 1640-talet. Den nuvarande mangårdsbyggnaden blev färdig 1809 efter ritningar av Carl Christoffer Gjörwell, som även har ritat bland annat Haga slott. Carl Jonas Love Almqvists roman Drottningens juvelsmycke utspelar sig på Ribbingsholm.

Säteriets äldre namn har givit namn åt Hallestagatan.

Varvsgatan

Varvsgatan

Gatan löper intill kvarteren Skeppsholmen och Dockan och fram till Gamla varvet, enligt 1848 års karta.

På Skeppsholmen (tidigare kallad Blixholmen) fanns varvsverksamhet från och med 1740-talet. Dessförinnan hade ett kortlivat försök gjorts redan på 1620-talet, med Louis De Geer inblandad. År 1812 inleddes den Hammarstenska varvsepoken och under Olof Hammarstens ledning byggdes ett stort antal hjulångare, bland annat ångfartyget Norrköping, den första ångbåten på Bråviken, och Eric Nordevall som var ett av de första maskindrivna fartygen som trafikerade Göta Kanal och som sjönk i Vättern 1856. Sedan sonen Per Wilhelm Hammarsten tagit över varvsrörelsen ledde ett par misslyckade kontrakt under Krimkriget till varvets konkurs 1857.

På andra sidan Strömmen låg från 1841 Motala varv som vid mitten av 1800-talet var Sveriges största varvsföretag.

(Gamla varvet på 1848 års karta)

Kvarteret Bladet

Kvarteret Bladet

Kvarteret Bladet i Nordantill var namngivet 1729.

Rådmannen Elias Westerblad ägde två tomter i kvarteret 1728 och kan ha gett upphov till namnet. Han var vice häradshövding när han 1709 gifte sig med Helena de Gomsez, dotter till den Amsterdamfödde brukspatronen på Grytgöls bruk, Tobias de Gomsez. År 1725 valdes Westerblad till rådman i Norrköping, dit han flyttade från Risinge församling.

(Kvarteret Bladet utmed Luntgatan år 1958. Foto: Gustaf Bertil Larsson. Ur Östergötlands museums samlingar)

Lageruddsvägen

Lageruddsvägen

Lageruddsvägen i Krusenhov namngavs den 16 januari 2012.

Namnet har kommit sig av den bebyggelse som finns strax sydost om vägen. Lagerudden var ursprungligen mark som tillhörde Krusenhof.

Kvarteret Garvaren

Kvarteret Garvaren

Kvarteret Garvaren i Nordantill namngavs den 15 januari 2016.

Namnet föreslogs med tanke på den intilliggande Garvaregatan. Vid gatan låg förr flera garverier. Bland annat ägde garvaren mäster Lundgren tomt nr 4 i kvarteret Asken och garvaren rådman Åkerström tomt nr 1 i Busken. Kvarteret hette Laxen från 1729 fram tills det upphörde att vara ett eget kvarter 1990.

(Bostadsfastighet i kvarteret Garvaren år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.