Den 11 november 2013 namngavs Klacken i Såpkullen.

Ett torg intill Idrottsparken. Namngrupp ”idrott”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.