Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Kvarteret Portlåset

Kvarteret Portlåset

Den 7 september 1971 namngavs kvarteret Portlåset i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.

Packhusgatan

Packhusgatan

Packhusgränden var 1769 en förbindelse mellan Slottsgatan och Packhuset (numera kallat Gamla Tullhuset). I packhuset (eller tullpackhuset) taxerades tullpliktiga varor och det förekom också viss korttidsförvaring inför besiktning och försäljning. Gamla Tullhuset uppfördes 1784 och ersatte ett tidigare tullhus av timmer. Gränden fick senast 1879 namnet Packhusgatan.

(Helmers Plåtslageri på Packhusgatan år 1950. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kullvägen

Kullvägen i Skärblacka namngavs senast 1970.

Kullen som åsyftas var 1935 en fastighet i Skärblacka samhälle.

Kvarteret Rättaren

Kvarteret Rättaren

Kvarteret Rättaren i Enebymo namngavs den 4 september 1954.

Namngrupp ”det gamla bondesamhället”.

(Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Folkparken

Folkparken

Den 3 september 1895 namngav stadsfullmäktige den nya parkanläggningen ”i öfre och nedre Dragsgärdena”. Den fick namnet Folkparken.

Parken anlades 1892–1894 på initiativ av grosshandlaren och riksdagsmannen John Philipsson, som även bekostade anläggningsarbetet. Folkparken är en så kallad engelsk park och med sina 20 hektar är den Norrköpings största park.

(Foto: Carl Werngren. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Läs om Folkparken i Peter Kristenssons stadshistoria krönika i Folkbladet.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.