I Norrköping genomförs just nu marinarkeologiska undersökningar i inre hamnen. Anledningen är att en ny detaljplan ska tas fram för området.

P4 Östergötland 2015-05-07

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.