Det pågår marinarkeologisk undersökning i Inre hamnen i Norrköping som ska förvandlas till bostadsområde.

Norrköpings Tidningar 2015-05-05

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.