Norrköpings historia

 

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Kvarteret Elden

Kvarteret Elden

Kvarteret Elden i Östantill var namngivet 1728.

Det är uppkallat efter en gårdsägare i kvarteret, inspektor Nils Eld (1666–1746). Han var brorson till landshövdingen i Östergötland Lars Eldstierna och hade del i privilegierna för buldansväveriet i Norrköping tillsammans med handelsmannen Anders Reimers (1666–1721).

(Marcusska fideikommisset i kvarteret Elden vid hörnet av Fleminggatan och Generalsgatan år 1913. Foto: Wilhelm Wiberg. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

 

Garvaregatan

Garvaregatan

Vid Garvaregatan låg förr flera garverier. Bland annat ägde garvaren mäster Lundgren kvarteret Asken Nr 4 och garvaren rådman Åkerström kvarteret Busken Nr 1. År 1904 beslutade stadsfullmäktige att förlänga Garvaregatan, dels från Slottsgatan ut till Norra Promenaden, dels genom kvarteret Vårdtornet fram till Västgötegatan. Där fanns tidigare Trångsundsgatan (även kallad Trångsund). Garvaregatan finns med på kartorna från 1769.

(Garvaregatan söder om Bredgatan år 1905)

Kvarteret Arket

Kvarteret Arket

Kvarteret Arket i Lagerlunda namngavs den 1 februari 1961.

Namngrupp ”boktryckeri”. Tolv kvarter fick namn ”med anknytning till facktermer inom boktryckeriverksamheten” och samtidigt gavs gatorna i området namn ”med anknytning till i samma verksamhet förekommande benämningar å yrkesmän”.

Axel Swartlings gata

Axel Swartlings gata

Axel Swartlings gata i Klockaretorpet namngavs den 31 januari 1974.

Axel Swartling (1840–1918) var industriledare och politiker. Han efterträdde 1875 John Lenning som disponent på Drags AB, en tjänst som han innehade till sin död 1918. Han var också med och startade Norrköpings Qvarn AB och Norrköpings Mekaniska Verkstad på 1870-talet. Han räknas som en av förgrundsfigurerna inom Norrköpings kommunala och ekonomiska liv och intog ”en synnerligen uppmärksammad ställning inom och utom sin fädernesstad”. Han var ledamot av stadsfullmäktige 1877–1908, dess ordförande från 1900, och ledamot av riksdagens andra kammare 1884–1912 och talman där från 1903.

(Axel Swartling målad av Emerik Stenberg)

Kvarteret Grävlingen

Kvarteret Grävlingen

Kvarteret Grävlingen i Marielund namngavs den 30 januari 1889.

Namngrupp ”djur”.

(Matteusskolan i kvarteret Grävlingen. Ur Fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.