Norrköpings historia

 

Fängelsebyggnader hotas av rivning

Flera av de gamla fängelsebyggnaderna kan rivas när det ska bli bostäder i området. Nu reagerar stadsantikvarien över att en unik kulturmiljö kan gå förlorad. Norrköpings Tidningar 2015-01-21

läs mer

Nytt intresse för Erik Chambert

Erik Chambert är ett stort namn i den lokala kulturhistorien, men en gång i tiden var han också ett namn i internationella sammanhang. Norrköpings Tidningar 2015-01-17

läs mer

Oviss framtid för skolmuseum

Det är oklart vad som kommer att hända med det unika skolmuseet i Norrköping. Museet har lokaler i den gamla Oskarsskolan som ska byggas om och användas till annat av kommunen. P4 Östergötland 2015-11-27

läs mer

Gammal som gatan

Peter Kristensson har spårat upp Norrköpingsgatornas historia. Namnen berättar om en annan stad eller om platsen innan den blev tättbebyggd. Norrköpings Tidningar 2014-11-27

läs mer

Kvarteret Ruddammen

Kvarteret Ruddammen

Kvarteret Ruddammen i Östantill var namngivet 1728.

”På kvadraten Ruddammens tomt låg på 1600-talet en stor trädgård, hvari måhända någon ruddamm varit anordnad”, noterade Arthur Nordén. Ruda är en karpfisk, och ruddammar för fiskodling i Sverige nämns i källor från 1400–1600-talen.

(Kvarteret Ruddammen i hörnet Trädgårdsgatan – Skepparegatan omkring år 1905. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamla Swartzens minnen, Norrköpings stadsarkiv)

Sjöviksvägen

Sjöviksvägen

Sjöviksvägen i Krokek och Strömsfors namngavs senast 1968.

Sjövik var ett torp som hörde till gården Råssla och som låg vid Bråviken, i södra änden av dagens Sjöviksvägen.

Eternellvägen

Eternellvägen

Eternellvägen i Fiskeby namngavs den 15 februari 1994.

Vägnamnet valdes ”med anledning av den odling av eterneller som pågår i anslutning till området.” Vägen går utmed Rosenborgs koloniområde.

Kvarteret Vårdtornet

Kvarteret Vårdtornet

Kvarteret Vårdtornet i Nordantill var namngivet 1729.

Här låg vårdtornet som uppfördes 1663 och stod kvar tills ryssarna brände staden 1719. Det finns med på Erik Dahlberghs kopparstick över Norrköping. Från vårdtornet kunde brandbevakning utföras och brandlarm genom klockklämtning höras ut över stora delen av staden. Redan före 1674 flyttades dock vårdklockan till S:t Olai klockstapel och fortsättningsvis höll brandvakterna utkik därifrån och från Hedvigs kyrkas torn. Ännu 1682 omtalades dock att vårdtornet användes av stadsvakten men tolv år senare kallades det ”gamla vårdtornet” och verkar inte ha haft några särskilda funktioner. ”Vårdtornsbacken, öde”, noteras det om tomt nr 3 i kvarteret 1728.

(Parkeringshuset Vårdtornet i kvarteret Vårdtornet år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Kvarteret Ärlan

Kvarteret Ärlan

Kvarteret Ärlan i Östantill namngavs senast 1876.

Namngrupp ”fåglar”.

(Kvarteret Ärlan vid Östra Promenaden. Bild från Google Maps 2022).

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.