Norrköpings historia

 

Nyheter

Historiens arkiv bakom Saluhallen

Recycling är historiens Facebook. Det är tur att så mycket går igen århundrade efter århundrade. Nu ser arkeologerna Karin Lindeblad och Katarina Sköld 1600- och 1700-talens liv avteckna sig i trädgårdsjorden på Rodeska tomterna i korsningen Kristinagatan och...

läs mer

Rester av kyrkogårdsmur

Att det framför allt var gamla gravar som påträffades vid utgrävningarna i Hörsalsparken, det var ju som förväntat. Och när arkeologerna nu fortsatt med sluttningen, där trappan ner mot Gamla Torget ska bli, då har man hittat ännu fler gravar. Folkbladet...

läs mer

Bror-Tommy Sturk ny chef för Norrköpings stadsmuseum

Bror-Tommy Sturk blir ny chef för Norrköpings stadsmuseum. Han har arbetat som stadsantikvarie sedan 2009 i Norrköpings kommun och har sedan januari i år också varit tillförordnad chef för stadsmuseet. P4 Östergötland 2013-06-24

läs mer

Dagens namn

Pjältvägen

Pjältvägen

Pjältvägen i Jursla och Åby namngavs den 25 oktober 1984.

Namnet kommer från den närbelägna Pjältån som utgör Jurslas gräns mot Åby. Det är oklart hur gammalt ånamnet är för på en karta från 1757 omtalas ån som Kuddbyån. Namnet Pjälten är annars belagt från slutet av 1600-talet men då som en äng vid ån, och ännu på 1940-talet fanns fastigheten Pjälten där. Ängsnamnet skulle kunna komma från det fornsvenska ordet pjälter (trasa). Ett annat möjligt ursprung är det fornsvenska verbet pjälta som mest är belagt i betydelsen ”ha samlag” men också ”gå med små steg, trippa” vilket skulle kunna beskriva åns lopp.

Det är svårt att avgöra om ån har gett namn åt ängen eller vice versa men Institutet för språk och folkminnen lutar åt att Pjälten är det ursprungliga namnet eftersom det verkar ha varit känt sedan långt tillbaka.

Kvarteret Spiran

Kvarteret Spiran

Kvarteret Spiran finns med på 1728 år karta över stadsdelen Dal (Dalskvarteret).

Kvartersnamnen Kronan, Spiran, Svärdet och Äpplet samt senare Nyckeln syftar på riksregalierna – värdighetstecken i statlig ägo som symboliserar kunglig eller furstlig status. De svenska regalierna är kända från 1311, men de äldsta som finns bevarade är två rikssvärd från Gustav Vasas tid. I övrigt omfattar den äldre samlingen en krona, en spira, ett riksäpple och en riksnyckel, utförda till Erik XIV:s kröning. Spiran står för kungens världsliga makt.

(S:t Olai pastorsexpedition vid korsningen Drottninggatan – Prästgatan i kvarteret Spiran år 1925. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Mamre

Kvarteret Mamre

Kvarteret Mamre i Hageby namngavs den 23 oktober 1957.

Barnhemmet Mamre grundades 1874 som skyddshem för flickor och blev 1892 konvalescenthem för barn. Den nuvarande huvudbyggnaden, som uppfördes 1899, möjliggjordes genom donationer av brukspatron Henning Schale och därför döptes hemmet efter hans hustru till ”Carolina Schales minne”. Mamre övertogs av stadens barnavårdsnämnd 1947 och blev 1957 ett skoldaghem för pojkar. Från 1967 användes det av  landstinget som barnhem, tills det 1969 lades ned på grund av att lokalerna var slitna och illa utnyttjade.

Fastigheten köptes 1994 av Finska föreningen och ägs sedan 2001 av S:t Kuryakos syrianska församling. Namnet Mamre är hämtat från Bibeln, från en lund där Abraham bosatte sig med sina söner.

Skotvägen

Skotvägen

Skotvägen i Krokek namngavs senast 1970.

Namngrupp ”båtliv”.

Glanvägen

Glanvägen

Glanvägen i Skärblacka namngavs den 21 oktober 1958.

Vägen går i riktning mot – men inte fram till – sjön Glan. Sjönamnet är bildat på adjektivet glad i betydelsen klar, ljus eller glänsande. Glan begränsas i norr av en förkastningsbrant men ligger i söder öppen för solen. Många sjöar och fjärdar med lugnt, solbelyst vatten har fått namn med betydelsen ”den glänsande”.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.