Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Kvarteret Rådmannen

Kvarteret Rådmannen

Kvarteret Rådmannen i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944.

Namngrupp ”yrken”. Rådmän var förr titeln på de personer som jämte borgmästaren bildade magistraten i en stad. Numera är en rådman en juridiskt utbildad ledamot av en tingsrätt eller en förvaltningsrätt.

(Albrektsvägen vid kvarteret Rådmannen cirka 1953. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Vimpeln

Kvarteret Vimpeln

Kvarteret Vimpeln i Oxelbergen namngavs den 19 juni 1919.

Namngrupp ”ledung”. Ett antal kvartersnamn i stadsdelen ”anknyter sig till det gamla historiska minnet, som angives i ordet ledung. Utgångspunkten för hela landskapets ledungsfärder var ju vid vår stad, ett minne väl värdt att hugfästa.”

(Kvarteret Vimpeln år 1922. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Lötgatan

Lötgatan

Lötgatan i Kneippen namngavs den 18 juni 1936.

Namnet valdes ”såsom en erinran om, att villastaden uppförts å mark, som tidigare tillhört bl.a. Löts socken”. Löts socken införlivades 1803 i Borgs socken som 1803–1886 därför hette Borg och Löts socken. Sockenkyrkan revs 1803 men dess prästgård finns kvar och har gett namn åt Lötgårdsvägen. Namnet består av ordet löt (betesmark). Gatan hette ursprungligen Torggatan eftersom den ledde fram till torget i Borgs villastad (numera Korshagen).

Båtsmansgatan

Båtsmansgatan

Båtsmansgatan i Lindö namngavs den 17 juni 1970.

Namngrupp ”båtar och hav”. Gatan hette Ankargatan 1967-1970.

Kvarteret Eknäs

Kvarteret Eknäs

Den 16 juni 1938 namngavs kvarteret Eknäs i Klingsberg.

Eknäs var i slutet av 1800-talet ett torp med handelsträdgård. I början av 1900-talet styckades marken av till egnahemsbebyggelse och villasamhället kring nuvarande Eknäsgatan och Fältskärsgatan fick namnet Eknäs.

(Konsum på Fältskärsgatan 14 i kvarteret Eknäs. Foto: Sune Sundahl/Arkitektur- och designcentrum)

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.