Kvarteret Vintern i Nordantill var namngivet 1729.

År 1728 ägde bryggaren Olof Winter (ca 1660–1737) tomt nr 8. Han ägde även en tomt i kvarteret Krogen.

(Kvarteret Vintern på vänster sida av Vattengatan. Vykort 1902)