Kvarteret Krogen i Nordantill var namngivet 1729.

Här låg krogen vid norra tullporten, och två tomter i kvarteret ägdes 1728 av bryggaren Olof Winter (ca 1660–1737) och bryggaren Lorens Norins änka.

(Före detta Karl Johansskolan på Plankgatan 52 i kvarteret Krogen år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)