Hagstuguvägen i Krokek och Strömsfors namngavs senast 1970.

Vägen har fått namn efter torpet Hagstugan som låg vid vägens östra ände. Hagstugan var ett nybygge på gården Kullas ägor 1845 och den första torparen var Jonas Ringström (1794–1867). Jordbruket i torpet drevs fram till 1930-talet.  Själva vägen har gamla anor, men det officiella gatunamnet Hagstuguvägen är belagt 1970 i Krokek och 1983 i Strömsfors.