Hagstuguvägen

Hagstuguvägen

Hagstuguvägen i Krokek och Strömsfors namngavs senast 1970. Vägen har fått namn efter torpet Hagstugan som låg vid vägens östra ände. Hagstugan var ett nybygge på gården Kullas ägor 1845 och den första torparen var Jonas Ringström (1794–1867). Jordbruket i torpet...
Granitvägen

Granitvägen

Granitvägen i Strömsfors namngavs den 26 april 1973. Namngrupp ”bergarter”. Området består av kuperad bergsterräng, och Gnejsvägen och Granitvägen fick namn ur denna grupp.