Granitvägen i Strömsfors namngavs den 26 april 1973.

Namngrupp ”bergarter”. Området består av kuperad bergsterräng, och Gnejsvägen och Granitvägen fick namn ur denna grupp.