Den 26 april 1973 namngavs Gnejsvägen i Strömsfors.

Namngrupp ”bergarter”. Området består av kuperad bergsterräng.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.