Den 26 april 1973 namngavs Gnejsvägen i Strömsfors.

Namngrupp ”bergarter”. Området består av kuperad bergsterräng.