Larumsvägen i Strömsfors namngavs senast 1970.

Larum var ett torp gården Torps ägor. Det tillkom på 1840-talet då det kallades ”Larum eller Nybygget”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.