Sjöviksvägen i Krokek och Strömsfors namngavs senast 1968.

Sjövik var ett torp som hörde till gården Råssla och som låg vid Bråviken, i södra änden av dagens Sjöviksvägen.