Sjöviksvägen i Krokek och Strömsfors namngavs senast 1968.

Sjövik var ett torp som hörde till gården Råssla och som låg vid Bråviken, i södra änden av dagens Sjöviksvägen.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.