Tallhällsvägen i Åby namngavs den 23 september 1952.

Namnet kan ha anknytning till fastigheten Tallåsen vid gatans södra ände.