Byggboomen i stan innebär högkonjunktur för arkeologerna. Just nu gräver man på parkeringen vid Gamla Rådstugugatan.

Folkbladet 2015-04-15