Byggboomen i stan innebär högkonjunktur för arkeologerna. Just nu gräver man på parkeringen vid Gamla Rådstugugatan.

Folkbladet 2015-04-15

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.