Gatan löpte från Gamla torget till Järnbron (nuvarande Gamlebro) som byggdes 1830–1832. Namnet Järnbrogatan finns på en karta från 1848.

Se även Gamlebro.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.