Kvarteret Planket i Nordantill var namngivet 1729.

Namnet är ett minne från den tid då staden för tullkontrollens skull var kringgärdad av ett tullplank. I planket fanns förutom tullportarna också grindarna Bödelsgrinden, Drags port, Kransporten, Lindahls lucka, Romareport, Slottsgrinden och Syltgrinden.

(Kvarteret Planket till vänster om Slottsgatan. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)