Norrköpings historia

Nyheter
Norrköpings stadsmuseum nominerat till Årets museum

Norrköpings stadsmuseum nominerat till Årets museum

Norrköpings stadsmuseum är tillsammans med Livrustkammaren och Grenna Museum nominerat till utmärkelsen Årets museum. Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums) står bakom priset som delas ut på Sveriges Museers vårmöte den 27 april.

– Museisverige fortsätter att visa upp en härlig bredd och kvalitet trots svåra omständigheter. Gemensamt för de nominerade är förmågan att väva samman personliga livsöden med historiska skeenden som också speglar vad det innebär att vara människa i sin samtid, säger Pontus Forslund, som är ledamot i styrelsen för svenska ICOM.

Motiveringen till stadsmuseets nominering lyder: ”Mitt i samhällsfrågorna ställer sig Norrköpings stadsmuseum och arbetar med kunskap och fördjupning för att diskutera vår samtid ur ett historiskt perspektiv. En uppmärksammad utställning om 1930-talets nazism i Norrköping skapade diskussioner inte bara om innehållet utan även om museernas roll och museilagen. Med fokus på människan i den lokala historien arbetar museet som en mötesplats för verksamhet, samarbeten och kunskap”.

– Vi är väldigt glada över nomineringen. Den visar att demokratin och att stå upp för demokratin är viktigare än någonsin. Vi behöver hela tiden påminna oss om att demokrati inte är något vi kan ta för givet utan det är något vi ständigt måste arbeta för och en kunskap vi måste omvärdera och uppdatera kontinuerligt. Demokratin är skör och kan fort raseras, säger Maria Jönsson, chef för Norrköpings stadsmuseum.

Alla har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn som består av representanter från Sveriges Museer, Svenska ICOM och övriga kultursektorn. Bland de föreslagna kandidaterna har juryn nominerat tre finalister som man nu kommer besöka för att få bättre inblick i deras respektive verksamheter. Juryn granskar museernas förmåga att bedriva kreativ och nytänkande verksamhet. Museets genomslag hos publiken och mervärdet för museisektorn har också stor betydelse för bedömningarna.

– Vår utställning “Medlöperi och motstånd” blev otroligt uppmärksammad, lokalt och nationellt, efter öppnandet förra året. Det var dramatiska månader som ställde mycket på sin spets. Vi fick ta emot en hel del kritik och hat men framförallt möttes vi av ett enormt stöd, förståelse och kärlek från våra besökare. Vi slog besöksrekord och vi hoppas att fler ska kunna ta del av utställningen så småningom, säger Maria Jönsson.

Vinnaren av Årets museum 2021 tillkännages på museernas vårmöte den 27 april. Vandringspriset, som består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien samt ett diplom, delas ut av kulturminister Amanda Lind. Förra året utsågs Sörmlands museum till Årets museum.

– Oavsett om vi vinner utmärkelsen eller inte är jag oerhört stolt över vårt stadsmuseum och framför allt över personalen som gör och har gjort ett fantastiskt arbete. Där finns en oerhörd kunskap och kompetens som har resulterat i denna prestigefyllda nominering, säger Olle Johansson (S), ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

(Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Länsstyrelsen säger ja till att byta ut träden på Östra Promenaden

Länsstyrelsen säger ja till att byta ut träden på Östra Promenaden

Träden på Östra Promenaden mår inte bra och för att rädda byggnadsminnet åt framtiden vill Norrköpings kommun byta ut dem mot nya träd. Länsstyrelsen har nu sagt ja till den föreslagna förändringen.

– Det är jättepositivt att vi nu har fått besked om att vi kan gå vidare med arbetet att säkra Östra Promenaden för framtida generationer av Norrköpingsbor, säger tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson (C).

Länsstyrelsen har dels sagt ja till kommunens åtgärder utifrån promenadens status som byggnadsminne och dessutom lämnat ett positivt besked om dispens från biotopskyddet för alléer. Östra Promenaden började anläggas på 1870-talet och hade fått sin fulla längd 1896.

Bakgrunden är att träden på Norrköpings promenader mår dåligt. Sämst mår de på Östra Promenaden. De nuvarande lindarna har farit illa av de förändringar som staden genomgått de senaste 70 åren. Asfalt, biltrafik och en mängd ledningar som har grävts ned i gatorna har påverkat trädens rotsystem.

– Många träd är också riskträd. Flera incidenter med fallande träd och grenar har förekommit. Samtidigt behöver ledningar i marken flyttas och de asfalterade ytorna minskas för att träden ska ha bra förutsättningar att växa och må bra, säger landskapsarkitekt Karin Ingemansson.

Östra Promenaden byggs också delvis om. Till exempel planeras för ett körfält i södergående riktning istället för dagens två och tanken är att förbättra för gående och cyklister genom att separera gång och cykelstråk utmed hela Östra Promenaden och i de östra delarna av Södra Promenaden. Målet är också att förstärka parkkaraktären utmed Östra Promenaden och därmed förbättra upplevelsen för gående och cyklister. Korsningen mellan Östra och Södra Promenaden planeras att byggas om med nya busshållplatser och kollektivtrafikkörfält. Gång- och cykeltunneln föreslås ersättas med nya säkra övergångsställen.

Länsstyrelsen anser att delar av åtgärderna stärker byggnadsminnets karaktär som grönt promenadstråk. Det på ett sätt som stämmer med Östra Promenadens ursprungliga utseende. Det gäller bland annat återskapandet av de bågformade trädraderna som historiskt förband Östra och Södra Promenaden vid Gustav Adolfsplan.

Ändringen innebär att nästan samtliga träd i Östra Promenaden fälls och ersätts med nya. Totalt rör det sig om omkring 162 träd som tas bort och ersätts med 190 nya. Fem träd, så kallade anekdotträd, sparas. Sedan 2000-talets början har Norrköpings kommun odlat upp sticklingar från promenaderna på Billbäcks plantskola. Dessa är nu stora, omkring sju meter höga och med ett stamomfång på 35 till 40 centimeter.

– De är betydligt större än de träd vi vanligtvis planterar. Därför är också länsstyrelsens beslut mycket välkommet. Väntar vi för länge kommer träden bli för stora och efter 2022 är de för stora för att flyttas på ett ekonomiskt rimligt sätt, säger Karin Ingemansson.

Byggstart är planerad till augusti 2021 med färdigställande i december 2022.

(Visionsbild: Erick Arango/Norrköpings kommun)

Kvartersnamnen är en spegel av 1700-talets Norrköping

Kvartersnamnen är en spegel av 1700-talets Norrköping

När Norrköping återuppbyggdes efter den ryska attacken 1719 namngavs stadens alla kvarter. Kvartersnamnen har sedan dess fungerat både som adresser och fastighetsbeteckningar.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Norrköpings kvartersnamn.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Karta över stadsdelen Strand i Norrköping 1728. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Protest mot att flytta Skolmuseet till Hemgården

Protest mot att flytta Skolmuseet till Hemgården

Kommunen föreslår att Skolmuseet i Oskarsskolan ska flytta till Hemgården. Där erbjuds de en yta på 80 kvadratmeter – i dag har museet sina samlingar på 350 kvadratmeter.

Läs artikeln: Folkbladet (2020-11-04)

(Norrköpings skolmuseums 1800-talsrum. Foto: Norrköpings skolmuseum)

Norrköpings nya stadsantikvarie gillar 50-talsmiljöer

Norrköpings nya stadsantikvarie gillar 50-talsmiljöer

Äntligen har Norrköping en ny stadsantikvarie. Hon heter Ellen Holtermann Wiig, är norska i grunden, och gillar 50-talsmiljöer. Tjänsten som stadsantikvarie i Norrköping varit ett drömjobb för henne i tio års tid. I mitten av augusti började hon på sin nya tjänst, efter att närmast arbetat sju år som byggnadsantikvarie vid Västmanlands läns museum.

Läs intervjun i Folkbladet

(Foto: Fredrik Schlyter)

Begravningsplatser i Norrköping under tusen år

Begravningsplatser i Norrköping under tusen år

Vid allhelgonatid är det många som besöker någon av Norrköpings 34 000 gravar. De gamla kyrkogårdarna har genom seklerna ersatts av allt större begravningsplatser.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Norrköpings kyrkogårdar och begravningsplatser.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Kapellet på Norra begravningsplatsen år 1924. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)