Abrahamsons Berednings AB
Norrköping
Färgeri och appreturverk. Mottager vävnader för beredning och färgning samt utför kettingsskärning och limning.
Kontor: Kvarng. 39. Telefon: 20054 o. 20854. Postgiro: 161457.
Akt.-kap.: 115,000 kr. Antal industriarb.: beredningen 25, färgeriet 7. Omsättn.-värde pr år: 500,000 kr.
Bolaget grundat 1925, varvid firman Th. Abrahamson uppgick i bolaget.
Verkst. dir.: Gunnar Abrahamson.

Anders Sidenväveri AB
Norrköping
Tillverkar sidentyger av konstsilke såsom satin fleur, crepe satin, crepe de chine m. fl. modebetonade klänningstyger.
Telegr.-adr.: Andersiden, Norrköping. Telefon: 30134. Postgiro: 272392.
Akt.-kap.: 63,000 kr. Antal industri-arb.: 15.
Bolaget grundat 1944.
Styrelse: bankdir. Albert Ander (ordf.), ing. Lennart Ander, provinsialläkare Ivan Wildner.
Verkst. dir.: Lennart Ander.

AB Asklunds Yllefabrik
Norrköping
Yllefabrik samt ångtvättinrättning (»Gamla Ångtvätten»). Tillverkar ylletyger och filtar samt utför vittvätt. Specialiteter: filtar o. kapptyger.
Telefon: 20546. Postgiro: 10915.
Akt.-kap.: 150,000 kr. Antal industriarb.: 65, varav vid yllefabriken 45.
Firman etabl. 1888, bolag 1941.
Styrelse: ing. Hj. Asklund, adv. Erik Halldén.
Verkst. dir.: Carl Johan Ohlsson.

AB Axel K. Bergvall & Söner
Norrköping
Trikåfabrik, vaddfabrik och blekeri. Tillverkar militär-, arbets- och sporttröjor, jackor, jumpers och baddräkter (varumärke: »Bergiana»), förbandsbomull samt silfilter till mjölksilar (varumärke: »Argus-Rex»).
Telegr.-adr.: Bergvalls, Norrköping. Telefon: 20005 o. 25510. Postgiro: 11037.
Akt.-kap.: 400,000 kr. Antal industriarb.: 100. Tillv.-värde pr år: 2,000,000 kr.
Firman etabl. 1877, bolag 1913.
Styrelse: disp. Ludvig Bergvall (ordf.), fabr. Ivar Bergvall, kapten Karl-Axel Bergvall.
Verkst. dir.: Ludvig Bergvall.

AB Bilradiator
Norrköping
Mek. verkstad. Tillverkar centralvärmeanläggningar för bilar och bussar. Varumärke: »U. V. V.-centralvärme».
Telefon: 25209. Postgiro: 92636.
Akt.-kap.: 80,000 kr. Arb.-antal: 15. Tillv.-värde pr år: 150,000 kr.
Firman etabl. 1932, bolag 1935.
Verkst. dir. o. disp.: Karl A. Ulrikson.

Blyaccumulator AB
Norrköping
Tillverkar startbatterier (blyaccumulatorer). Varumärke: »ATO».
Telefon: 27270. Postgiro: 88800.
Akt.-kap.: 25,000 kr. Antal industriarb.: 7. Tillv.-värde pr år: 124,000 kr.
Firman etabl. 1934 under namn Svensk Blyaccumulator, B. G. Lindström AB., nuv. bolag 1945.
Styrelse o. verkst. dir.: ing. Bror Lindström.

Borgs Fabriks AB
Norrköping
Spinneri i Kneippbaden, Norrköping. Tillverkar vigogne- och yllegarner samt utför löngodsarbeten.
Telefon: Norrköping 20385. Postgiro: 71501.
Akt.-kap.: 100,000 kr. Antal industriarb.: 22. Tillv.-värde pr år: 225,000 kr.
Bolaget grundat 1904.
Styrelse: ing. Sven-Erik Ronnerström (ordf.), fru D. Ronnerström, fru Gunvor Ronnerström.
Verkst. dir. o. disp.: Sven-Erik Ronnerström.

AB Borgs Snickerifabrik
Norrköping
Tillverkar fönster, dörrar, trappor och köksinredningar.
Kontor: Torsgatan 1; postadr.: Norrköping 5. Telefon: 25202. Postgiro: 161047.
Akt.-kap.: 40,000 kr. Antal industriarb.: 20. Tillv.-värde pr år: 250,000 kr.
Firman etabl. 1926, bolag 1939.
Styrelse: disp. Ivar Karlsson (ordf.), verkm. Waldemar Karlsson.
Disp.: Ivar Karlsson.

AB C. G. Carlsson
Norrköping
Syfabrik. Tillverkar skjortor, sport-och skyddskläder. Varumärke: »Cegece».
Telegr.-adr.: Cegece, Norrköping. Telefon: 24500. Postgiro: 7650.
Akt.-kap.: 75,600 kr. Antal industriarb.: 70.
Firman etabl. 1887.
Verkst. dir.: Gunnar Carlsson.

AB Chamberts Möbelfabrik
Norrköping
Tillverkar möbler och inredningar.
Telefon: 27244. Postgiro: 95235.
Akt.-kap.: 70,000 kr. Antal industriarb.: 15.
Firman.etabl. 1883, bolag 1928.
Styrelse o. verkst. dir.: Axel Chambert.
Disp.: Otto Chambert.

Pehr Aug. Dahl AB
Norrköping
Yllefabrik med spinneri och väveri. Tillverkar paletå- och sporttyger samt vattolin och tagelvävnader.
Telefon: 20488.
Akt.-kap.: 50,000 kr. Antal industriarb.: 25. Tillv.-värde pr år: 350,000 kr.
Firman etabl. 1883, bolag 1938.
Styrelse o. verkst. dir.: fabr. Ragnar Dahl.

AB Delikon
Norrköping
Konservfabrik. Tillverkar konserverade frukter, bär, svamp och rödbetor, senap, soja m. m., sylter, fruktmos, marmelad, saft m. m. Varumärken: »Tre F», »Träff» o. »Lukullus».
Telefon: 21995 o. 30809. Postgiro: 6870.
Akt.-kap.: 75,000 kr. Antal industriarb.: 28. Tillv.-värde pr år: 850,000 kr.
Bolaget grundat 1932.
Styrelse o. verkst. dir.: Sven Knutson. Försäljn.-chef: Helge Peterson.

Drags AB
Norrköping
Kamgarns- och streichgarnsspinneri, väveri, appreturverk och färgeri. Tillverkar helylletyger.
Huvudkontor: Norrköping. Telegr.-adr.: Dragsbolaget, Norrköping. Telefon: »Drags Bolag». Postgiro: 8441. Avd.-kontor: Stockholm, Regeringsg. 19-21, telefon: 115592; Göteborg, Ö. Hamng. 15, telefon: 136282; ombud i Malmö: F. Odenrick. Exercisg. 2 B, telefon: 27538.
Akt.-kap.: 1,800,000 kr. Antal industriarb.: 300. Tillv.-värde pr år: 4,300,000 kr.
Fabriken anlagd 1642, nuv. bolag grundat 1854.
Styrelse: överdir. Ryno Lundquist (ordf.), disp. Evert Björkne, konsul Eric Enhörning, disp. Ragnar Ölander.
Verkst. dir.: Evert Björkne. Fabrikschef: ing. Hermann Derkum. Avd.-föreståndare: i Stockholm: Elis Söderman; i Göteborg: Ebbe B. Johnson. Repr. i Malmö: F. Odenrick

Eickhoff
Norrköping
Ylleväveri. Tillverkar foulé, cheviot, kamgarnstyger, paletå-, sportdräkts- och damkapptyger m. m. samt vattolin och tagelduk. Varumärke: H E Y.
Telegr.-adr.: Eickhoff, Norrköping. Telefon: 24912. Postgiro: 8945.
Antal industriarb.: 26. Tillv.-värde pr år: 500,000 kr.
Firman, etabl. 1926, samarbetar med Abrahamsons Berednings AB., Norrköping.
Ägare o. chef: fabr. Heinrich Eickhoff.

AB Filip Eriksson
Norrköping
Klädesfabrik. Tillverkar vattolin och tagelduk.
Telegr.-adr.: Filips, Norrköping. Telefon: 23360. Postgiro: 272308.
Akt.-kap.: 50,000 kr. Antal industriarb.: 30. Tillv.-värde pr år: 1,000,000 kr.
Firman etabl. 1910, bolag 1929.
Verkst. dir.: Carl Erik Eriksson.

Fiskeby Fabriks AB
Norrköping
Pappersbruk med träsliperi och sulfitfabriker i Fiskeby och Skärblacka, sulfitspritfabrik vid Skärblacka, pappersbruk med papperssäckfabrik och sulfatfabrik i Ljusfors, pappfabrik i Fiskeby, tegelbruk i Finspång, sågverk i Yxviken, snickerifabrik i Butbro, impregneringsanläggning i Lotorp (samtl. i Östergötl. l.).
Tillverkar omslagspapper, påspapper, smörpapper och kraftpapper, kraftliners (för wellpapp) m. m., sulfitsprit, klistrad och oklistrad kartong, sågade och hyvlade trävaror, byggnadssnickerier samt sulfat-och sulfitcellulosa och mek. trämassa för eget behov. Bolaget idkar jämväl jordbruk och skogshantering samt har egna elektriska kraftstationer.
Huvudkontor o. försäljn.-kontor: Norrköping. Telefon: »Fiskebybolag», Norrköping. Postgiro: 11105.
Akt.-kap.: 15,000,000 kr. Antal industriarb.: 1,050. Årstillv.: 45,000 ton papper, 5,000 ton papp, 5,000 stds sågade och hyvlade trävaror.
Bolaget, grundat 1871, äges av Kooperativa Förbundet.
Styrelse: dir. Albin Johansson (ordf.), fil. lic. Mauritz Bonow, dir. Hj. Degerstedt, dir. Hugo Edstam, dir. G. Osvald, dir. Ernst Persson.
Verkst. dir. o. disp.: Vilhelm Kugelberg. Försäljn.-dir.: Eskil Hedgårdh. Inköpschef: Emil Nilsson. Övering.: Ivar Humble.

Frölings Paraplyindustri
Norrköping
Tillverkar damparaplyer.
Kontor: V. S:t Persg. 83. Telefon: 21993. Postgiro: 14304. Repr. i Malmö: Victor Björkholm, Gyllenpalmsg. 2, telefon: 76775.
Arb.-antal: 4.
Firman etabl. 1942.
Ägare o. chef: köpm. Bernt Fröling.

Färgeri & Appretur AB i Norrköping
Norrköping
Utför färgning och appretering av tyger.
Telefon: 20873. Postgiro: 271942.
Akt.-kap.: 100,000 kr. Antal industriarb.: 40. Prod.-värde pr år: 1,000,000 kr.
Bolaget grundat 1921.
Styrelse: konsul Carl Fr. Hellmann, disp. Gösta W. Hellmann, kamrer Martin Petterson, fabr. Arthur Wadström.
Verkst. dir.: Martin Petterson.

AB Förenade Yllefabrikerna
Norrköping
Kammeri, kamgarnsspinneri, kardgarnsspinneri, ylle- och konstsilkeväveri, färgeri. Tillverkar hel- och halvyllevävnader, konstsilkefoder, tagelduk och vattolin. Varumärke: »Yfa».
Telegr.-adr. o. telefon: Yfa, Norrköping. Postgiro: 11034.
Akt.-kap.: 5,000,000 kr. Antal industriarb.: 1,200. Årstillv.: 34,000 yllestyck, 10,000 konstsilkefoderstyck, 3,500 tageldukstyck o. 7,000 vattolinstyck.
Bolaget bildades 1913 och äges av Holmens Bruks & Fabriks AB, som driver verksamheten vid bolagets anläggningar.
Styrelse: disp. Chr. v. Sydow (ordf.), dir. Wilhelm Wahren.
Verkst. dir.: Chr. v. Sydow. Direktörer: Wilhelm Wahren o. Tore R. Wahren. Inköpschef: C.-M. Möller. Kamrer: P. J. Guillet. Lagerchef: B. Anshelm Peterson.

Gamlabro AB
Norrköping
Ullspinneri och väveri. Tillverkar klädesvaror såsom kamgarnstyger, kostymtyger, dofflar, ulstertyger m. m.
Telegr.-adr.: Gamlabro, Norrköping-Telefon: 20061. Postgiro: 92420.
Akt.-kap.: 850,000 kr. Antal industriarb.: 100. Tillv.-värde pr år: 1,300,000 kr.
Fabriken anlagd 1860, nuv. bolag grundat 1864.
Styrelse: fabr. John Lind (ordf.), assessor Anders Lind.
Verkst. dir. o. disp.: John Lind.

Knut Hagberg, Fabriks AB
Norrköping
Ullspinneri och väveri. Tillverkar helylletyger såsom kommiss, satin och diagonal, foulé, drapé, eskimå, paletå, serge, kamgarnstyger m. m. samt ullgarner för eget behov. Varumärke: »Domino».
Telegr.-adr.: Knut, Norrköping. Telefon: 20090. Postgiro: 11090. Repr. i Stockholm: John André, Skönviksvägen 243, Stureby. Telefon: 495853.
Akt.-kap.: 300.000 kr. Antal industriarb.: 45. Tillv.-värde pr år: 800,000 kr.
Firman etabl. 1850, nuvarande bolag 1918.
Styrelse: fabr. Birger K:son Hagberg, fru Karin Hagberg, dir. Knut-Fredrik K:son Hagberg.
Verkst. dir.: K.-F. K:son Hagberg.

AB Max Hellmann
Norrköping
Ylleväveri. Tillverkar finare kamgarnstyger, cheviot och paletå. Specialitet: »Kungl. Motorbåtsklubbens cheviot».
Telegr.-adr.: Maxmann. Norrköping. Telefon: 20002, 25001 o. 25012. Postgiro: 92500.
Akt.-kap.: 400,000 kr. Antal industriarb.: 120. Tillv.-värde pr år: 3,800,000 kr.
Firman etabl. 1894 under namn Gust. Wahren J:or, bolag 1919.
Styrelse: konsul Carl Fr. Hellmann (ordf.), disp. Gösta W. Hellmann, kontorschef Martin Petterson.
Verkst. direktörer: Carl Fr. Hellmann o. Gösta W. Hellmann. Kontorschef: Martin Petterson.

Hernia, Limfirman AB
Norrköping
Dextrin- och limämnesfabrik i Norrköping, limämnesfabriker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tillverkar dextrin, flytande gummi, flytande lim och kalllim, limämnen, remvax, klister, valsmassa m. m. Varumärke: »Hernia».
Huvudkontor: Norrköping. Telefon: 24114 o. 24166. Postgiro: 11214. Avd.- kontor: Sundbyberg, telefon: 283351; Göteborg, St. Pedersg. 4 B, telefon: 155010; Malmö, Ahlmansg. 7, telefon: 14062. Representanter: AB. Rabe & Co., Borås; Hugo Matselius, Örebro.
Akt.-kap.: 300,000 kr. Antal industriarb.: 35. Tillv.-värde pr år: 2,800,000 kr.
Firman etabl. 1920.
Styrelse: disp. Oskar Hofverberg, driftsing. Egon Lidén, kontorschef S. I. Marcus.
Verkst. dir,: O. Hofverberg. Kontorschef: S. I. Marcus.

Holmens Bruks och Fabriks AB
Norrköping
Pappersbruk, träsliperi, bomullsspinneri och -väveri i Norrköping, pappersbruk, träsliperi och sulfitfabrik i Hallstavik (Sthlms l.), sulfitfabrik i Loddby (Östergötl. l.).
Tillverkar tidningspapper, tändsticks-, tapet- och tryckpapper, sulfitcellulosa, trämassa samt vävnader och garn av bomull. Bolaget idkar jämväl jord- och skogsbruk samt sågverksrörelse.
Huvudkontor: Norrköping. Telegr.-adr.: Holmens, Norrköping. Telefon: »Holmens Bruk». Postgiro: 22211. Avd.-kontor: Hallstavik och Loddby.
Akt.-kap.: 34,560,000 kr. Antal industriarb.: 3,000, varav vid textilavd. 1,700. Årstillv.: 185,000 ton papper samt 1,400 ton bomullsgarn och 135,000 st. bomullsvävnader.
Firman grundad 1854, nuv. bolag samma år.
Styrelse: bankdir. Ernst C:son Herslow (ordf.), bankir J. W. Fristedt, fil. dr Erik Kempe, disp. Chr. v. Sydow, generalkonsul Ragnar Söderberg.
Verkst. dir.: Chr. v. Sydow. Försäljn.-chef: dir. Sven Belfrage. Chefshamrer: Axel Olsson. Inköpschef: Einar Nilsson.

Industri AB Kronan
Norrköping
Kem.-tekn. fabriker i Norrköping och i Doverstorp (Östergötl. l.). Tillverkar såpa, tvätt- och diskpulver, disktabletter, handpasta, borroljeersättning, fernissa, bonvax, golvolja, vagnsmörja samt kalirikt stenmjöl och rödfärg.
Telegr.-adr.: Industrikronan, Norrköping. Telefon: 29685. Postgiro: 141030.
Akt.-kap.: 30,000 kr. Antal industriarb.: 20. Tillv.-värde pr år: 500,000 kr.
Bolaget grundat 1938.
Disp.: Gust. Månson. Kamrer: Ragnar Svensson. Driftsing.: Hjalmar Carlbring.

AB International Harvester Company
Norrköping
Mek. verkstad och skördegarnsfabrik. Tillverkar självbindare, slåttermaskiner, hästräfsor, radsåningsmaskiner, konstgödningsspridare m. m. samt skördegarn. Bolaget driver även försäljning av lastbilar, traktorer, traktorredskap, motorer m. m.
Telegr.-adr. o. telefon: Harvester, Norrköping. Postgiro: 15000.
Akt.-kap.: 8,000,000 kr. Antal industriarb.: 500.
Bolaget grundat 1904.
Styrelse: bankdir. Jacob Wallenberg (ordf.), adv. Nils Berglund, dir. Albert W. Pearson.
Verkst. dir.: Albert W. Pearson. Verkstadsdisp.: H. Axelsson. Försäljn.-disp.: Robert N. Bergsten. Disp. för inköp, planering m. m: Åke Werner.

Oskar Johansons Slakteri AB
Norrköping
Charkuteri- och konservfabrik. Tillverkar charkuterivaror och konserver. Varumärke: »O. J:s».
Telegr.-adr.: Ojohansons, Norrköping. Telefon: »Oskar Johansons». Postgiro: 10024.
Akt.-kap.: 250,000 kr. Antal industriarb.: 50.
Firman etabl. 1857, bolag 1914.
Styrelse o. chefer: disp. Axel Johansson, fabr. Erik W. Johanson, dir. James Johanson.

AB Kardbeslag
Norrköping
Tillverkar kardbeslag för alla ändamål samt hjälpmaskiner för spinnerier.
Telegr.-adr.; Kardbeslag, Norrköping. Telefon: 34060. Postgiro: 8482.
Akt.-kap.: 145,000 kr. Antal industriarb.: 80. Tillv.-värde pr år: 1,500,000 kr.
Fabriken etabl. 1921, nuv. firmanamn 1944.
Styrelse: adv. G. Hökerberg (ordf.), dir. E. Hübner.
Verkst. dir.. E. Hübner.

Erik M. Kardell
Norrköping
Möbelfabrik och inredningsfirma. Tillverkar spec. affärsinredningar.
Telefon: 23470. Postgiro: 94406.
Arb.-antal: 13. Tillv.-värde pr år: 120,000 kr.
Firman etabl. 1925.
Ägare o. chef: fabr. Erik M. Kardell.

AB Karlshamns Oljefabriker
Norrköping
Tillverkar vegetabiliska oljor och kraftfoder vid fabrik i Karlshamn. Varumärke: »AKO».
Huvudkontor: Norrköping. Telegr.-adr.: Akofab, Norrköping. Telefon: 29465. Postgiro: 152822. Fabrikskontor: Karlshamn.
Akt.-kap.: 3,000,000 kr. Antal industriarb.: 350. Tillv.-värde pr år: 104,000,000 kr.
Bolaget, som äges av Kooperativa Förbundet, grundades 1932.
Styrelse: dir. Albin Johansson (ordf.), konsul S. H. Sörensen (v. ordf.), fil. lic. Mauritz Bonow, dir. Hj. Degerstedt, dir. Hugo Edstam, dir. G. Osvald, dir. Ernst Persson.
Verkst. dir.: S. H. Sörensen.
Försäljn.-chefer: B. Anderberg o. Nils Kjellberg.

Konfektions AB Bröderna Stern
Norrköping
Tillverkar herrkläder.
Telegr.-adr.: Stern, Norrköping. Telefon: »Konfektions AB. Bröderna Stern». Postgiro: 11146.
Akt.-kap.: 300,000 kr. Antal industriarb.: 40. Tillv.-värde pr år: 400,000 kr.
Firman etabl. 1913, bolag 1924 under namn Svenska Herrkläders AB., nuv. bolag 1928.
Verkst. direktörer: Mauritz Stern o. Karl Stern.

Kooperativa Förbundet Margarinfabriken AB
Norrköping
Tillverkar margarin.
Telegr.-adr.: Margarinfabrik, Norrköping. Telefon: 29460.
Akt.-kap.: 3,000,000 kr. Antal industriarb.: 55. Tillv.-värde pr år: 26,000,000 kr.
Fabriken anlagd 1920.
Styrelse: dir. Albin Johansson (ordf.), fil. lic. Mauritz Bonow, dir. Hj. Degerstedt, dir. Hugo Edstam, dir. G. Osvald, dir. Ernst Persson, konsul S. H. Sörensen.
Verkst. dir.: S. H. Sörensen.

Kvarn AB J. C. S.
Norrköping
Tillverkar mjöl, gryn, kli och gröpe vid elektr. kvarn å Djurön i Bråviken (Östergötl. l.).
Kontor: Norrköping. Telegr.-adr.: Valskvarn, Norrköping. Telefon: »J. G. Swartz».
Akt.-kap.: 2,400,000 kr. Antal industriarb.: 65. Prod.-värde pr år: 10,000,000 kr.
Firman etabl. 1844, bolag 1914.
Styrelse: greve G. Falkenberg (ordf.), dir. Daniel Arfwidsson, kapten Helmer Löfgreen, överstelöjtn. J. M. Palmaer.
Verkst. dir.: Daniel Arfwidsson. Kamrer: E. Runemark.

AB Abel Lindströms Tricotfabrik
Norrköping
Tillverkar trikåunderkläder. Varumärken: »FIX-stjärnan» o. »Flamingo».
Kontor: Värmlandsg. 29. Telefon: 22741 o. 26341. Postgiro: 29402. Representanter: Erik Lindström, Stockholm, Kungsgatan 27, telefon: 109510; Albert Jacobsson, Stockholm, Odeng. 74, telefon: 321745; Axel Eliasson, Malmö, Mariedalsvägen 17, telefon: 19468.
Akt.-kap.: 212,000 kr. Antal industriarb.: 90. Tillv.-värde pr år: 1,000,000 kr.
Firman etabl. 1913, bolag 1929.
Styrelse o. verkst. direktörer; disp. Alf Lindström o. ing. Marion Lindström.
Kontorschef: John Jewert.

Lithografiska AB Norrköping
Norrköping
Litografisk anstalt, bok- och ståltryckeri. Tillverkar kuvert, påsar, kontorsböcker, kartonger, blanketter, spelkort m. m.
Huvudkontor: Norrköping. Telegr.-adr.: Lithografen, Norrköping. Telefon: »Lithografen». Postgiro: 5290. Avd.-kontor: i Stockholm, Drottningg. 18, telefon: 230630; i Göteborg, Ingenjörsg. 1 B, telefon: 131106; i Malmö, Mårtensg. 8, telefon: 24831.
Bolaget, som grundades 1858, är anslutet till AB Sveriges Litografiska Tryckerier, Stockholm.
Styrelse o. disp.: disp. C. O. Meurling.
Chefsassist.: civiling. Jarl-Erik Ohlsson. Försäljn.-chef: Karl Ekström. Kontorschef: kamrer Nils O. Karlsson. Offertavd.: kamrer H. Widén. Tekn. avd.: övering. K. Brunnander. Avd.-chefer: i Stockholm: kapten Elof Ahlström; i Göteborg: A. Ringstrand; i Malmö: Thorsten Wahlberg.

AB Ljungqvists Tapetfabrik
Norrköping
Tillverkar tapeter och bårder.
Telefon: 21774 o. 22153. Postgiro: 8997.
Akt.-kap.: 125,000 kr. Antal industriarb.: 40.
Bolaget grundat 1905, ombildat 1924.
Styrelse: disp. Einar Engblad, disp. Knut Pettersson, disp. Hans Rasmussen.
Verkst. dir.: Einar Engblad.

AB Manus
Norrköping
Mek. verkstad. Tillverkar mjölkningsmaskiner, vacuumpumpar och mjölkkylare samt såsom specialtillverkning gängmaskiner och verktyg. Varumärke: »Manus».
Telegr.-adr. o. telefon: Manus, Norrköping. Postgiro: 26492.
Akt.-kap.: 311,500 kr. Antal industriarb.: 200. Tillv.-värde pr år: 3,000,000 kr.
Bolaget grundat 1911.
Styrelse: adv. Axel Hemmar (ordf.), bankdir. Alb. Ander, lantbrukare Bertil Ander, disp. Elis Ellison, apot. Lennart Ellison.
Verkst. dir.: Elis Ellison. V. verkst. dir.: Lennart Ellison.

AB Mursten
Norrköping
Tillverkar murtegel, beklädnadstegel samt högporöst tegel.
Telefon: 20101. Postgiro: 29413.
Akt.-kap.: 224,000 kr. Antal industriarb.: 20. Årstillv.: 2,5 milj. st. tegelvaror.
Bolaget grundat 1898.
Styrelse: fru Britta Nylin, dir. Stig Nylin, kapten Sture Nylin.
Verkst. dir.: Sture Nylin. V. verkst. dir.: Stig Nylin.

Möbelfabriken Standard, Eriksson & Co
Norrköping
Tillverkar möbler och butiksinredningar.
Telefon: 25929. Postgiro: 161428.
Arb.-antal: 2.
Firman etabl. 1929.
Ägare o. chefer: fabr. Axel Eriksson, fabr. Gunnar Jonsson o. fabr. Hugo Pettersson.

AB Nissens Manufacturing
Norrköping
Choklad- och konfektfabrik. Tillverkar choklad, konfekt, karameller, marmelad och lakrits.
Huvudkontor: Norrköping. Telegr.-adr.: Nissens, Norrköping. Telefon: 22193. Postgiro: 11096. Avd.-kontor o. lager: Stockholm, Engelbrektsg. 6, telefon: 102615; Göteborg, Surbrunnsg. 4, telefon: 119987.
Akt.-kap.: 300,000 kr. Antal industriarb.: 100.
Bolaget grundat 1898.
Styrelse: dir. Alex. Melchior (ordf.), f. kapten B. Billsten, disp. Hjalmar Svenfelt.
Verkst. dir.: Alex. Melchior.

AB Nordisk Silkecellulosa
Norrköping
Tillverkar cellull, korvskinn och viskossvamp samt transparenta acetat- och viskosfolier i olika färger. Varumärken: »Diofan», »Alofan», »Viska» o. »Nordsilk».
Kontor: Hospitalsg. 70. Telegr.-adr.: Cellu, Norrköping. Telefon: »Silkecellulosa». Postgiro: 56911.
Akt.-kap.: 1,000,000 kr. Antal industriarb.: 450. Årstillv.: 7,000 ton viskosprodukter.
Bolaget, grundat 1931, tillhör Kooperativa Förbundet samt drives i samarbete med AB Cellull, Vålberg.
Styrelse: dir. Albin Johansson (ordf.), fil. lic. Mauritz Bonow, dir. Hj. Degerstedt, dir. Hugo Edstam, dir. G. Osvald, dir. Ernst Persson.
Verkst. dir.: ing. Curt Lindquist. Försäljn.-chef: Folke Elander. Kamrer: Fredrik Lindkvist.

AB Nordiska Yllefabriken
Norrköping
Ullspinneri, väveri, färgeri och appreturverk. Tillverkar klädes- och kamgarnstyger samt cheviot. Varumärken: »Kungscheviot» o. »NYF».
Telegr.-adr.: Nordylle, Norrköping. Telefon: 23149 o. 22163. Postgiro: 11106.
Akt.-kap.: 100,000 kr. Antal industriarb.: 120. Tillv.-värde pr år: 1,700,000 kr.
Firman etabl. 1919, bolag 1938.
Styrelse o. verkst. dir.: fabr. Christian Schnock.

Norrköpings Apotekares Mineralvatten AB
Norrköping
Tillverkar mineralvatten och läskedrycker.
Telefon: 20138 o. 21880. Postgiro: 83066.
Akt.-kap.: 140,000 kr. Antal industriarb.: 20. Tillv.-värde pr år: 910,000 kr.
Bolaget grundat 1874.
Styrelse: disp. Eric Dagberg, disp. Åke Dagberg, dir. Bertil Elmfeldt, dir. Gustaf Ericsson, bankir John Fristedt.
Verkst. dir.: Gustaf Ericsson.

Norrköpings Bomullsväfveri AB
Norrköping
Bomullsväven, spinneri, blekeri, färgeri, tryckeri och appreturverk. Tillverkar bomullsgarn samt bomulls- och konstsilkevävnader. Varumärke: »Tuppen».
Huvudkontor: Norrköping. Telegr.-adr. o. telefon: Tuppen, Norrköping. Postgiro: 8883. Avd.-kontor: i Stockholm, Regeringsg. 19 o. 21, telefon: 109224; i Göteborg, Ö. Hamng. 15, telefon: 135159; i Malmö, Landbyg. 1, telefon: 21837; i Örebro, telefon: 10219.
Akt.-kap.: 7,120,000 kr. Antal industriarb.: 850.
Bolaget grundat 1852.
Styrelse: bankdir. Gösta Gyllensvärd, överdir. Ryno Lundquist, konsul Lars Ringborg, dir. Carl Trygger, civiling. Oskar Åkerman, disp. Ragnar Ölander.
Verkst. dir.: Ragnar Ölander.

Norrköpings Elektrotekniska Fabriker AB (NEFA)
Norrköping
Tillverkar radioapparater, radiorör, förstärkare- och sändarrör samt svetselektroder. Varumärke: »NEFA».
Telegr.-adr.: Nefa, Norrköping. Telefon: 29540. Postgiro: 161720.
Akt.-kap.: 500,000 kr. Antal industriarb.: 570.
Bolaget grundat 1925.
Styrelse: dir. Herbert Kastengren (ordf.), civiling. Bo Ekelund, dir. Rinse Hylkema, bankdir. John Wagrell.
Verkst. dir.: Rinse Hylkema. Dir.-assist.: civiling. Mats Holmgren. Kontorschef: Einar Nilsson. Inköpschef: Carl Leif Westring.

Norrköpings Färgeri AB
Norrköping
Utför färgning, blekning och appretering av silkes-, konstsilkes-, bomulls- och yllevaror i styck, garn och löst material samt kemisk tvätt, vittvätt och mattrengöring.
Telegr.-adr.: Färgeribolaget, Norrköping. Telefon: »Färgeribolaget-Niga». Postgiro: 34494.
Akt.-kap.: 50,000 kr. Antal industriarb.: 75. Prod.-värde pr år: 700,000 kr.
Firman etabl. 1901.
Verkst. dir.: disp. Gunnar Skiöld.

AB Norrköpings Förenade Bryggerier
Norrköping
Tillverkar malt och maltdrycker.
Telegr.-adr.: Brvggeribolaget, Norrköping. Telefon: 29870. Postgiro: 10370.
Akt.-kap.: 2,335,200 kr. Antal industriarb.: 70. Tillv.-värde pr år: 2,000,000 kr.
Bolaget grundat 1912. Huvudintressent i bolaget är AB Stockholm Bryggerier.
Styrelse: bankir John Fristedt (ordf.), dir. Sven Schwartz (v. ordf.), disp. K. Ivar Andersson, dir. Bertil Elmfeldt, dir. Harald Engström, civiling. Carl Gustaf Piehl.
Verkst. dir.: B. Elmfeldt. V. verkst. dir.: Gustaf Ericsson.

Norrköpings Lampfabrik
Norrköping
Metallvarufabrik. Tillverkar fotogenlampor och elektr. belysningsarmatur.
Telefon: 20302. Postgiro: 10916.
Antal industriarb.: 15. Tillv.-värde pr år: 400,000 kr.
Firman, etabl. 1901, äges av Edvard Hagman AB, Norrköping.
Chef: kapten Gösta Hagman.

AB Norrköpings Lådfabrik
Norrköping
Tillverkar lådämnen och lådor.
Telegr.-adr,: Nostal, Norrköping. Telefon: 22661 o. 23391.
Akt.-kap.: 50,000 kr. Antal industriarb.: 70. Tillv.-värde pr år: 800,000 kr.
Firman etabl. 1921, bolag 1940.
Styrelse o. verkst. dir.: Arne Törnelius.

Norrköpings Möbelsnickeri
Norrköping
Tillverkar möbler och apoteksinredningar.
Telefon: 24430.
Arb.-antal: 10. Tillv.-värde pr år: 80,000 kr.
Firman etabl. 1922.
Ägare o. chef: snickaremäst. Lennart Svensson.

AB Norrköpings Paraplyfabrik
Norrköping
Tillverkar herr- och damparaplyer.
Kontor: G :la Torget 13. Telefon: 20803. Postgiro: 133603. Repr. I Stockholm: Henry Öqvist, Alströmerg. 9 a.
Akt.-kap.: 35,000 kr. Antal industriarb.: 14. Tillv.-värde pr år: 70,000 kr.
Bolaget grundat 1934.
Verkst. dir.: Axel Salomonson.

Norrköpings Slaggplattfabrik
Norrköping
Tillverkar mellanväggsplattor (s. k. slite-plattor) samt slaggtegel.
Telefon: »Vedcentralen», Norrköping. Postgiro: 95707.
Arb.-antal: 10. Tillv.-värde pr år: ,100,000 kr.
Fabriken, anlagd 1929, äges av Vedcentralen i Norrköping AB.
Chef: vakant.

Norrköpings Sodafabriks AB
Norrköping
Kem. tekn. fabrik. Tillverkar kristallsoda, tekn. och kem. ren soda, koncentr. soda för textil- och garveriindustrier och diskmaskinspulver, disktabletter, akvarellfärger, färgkritor samt timmerkritor. Varumärken: »Runa», »Wasa», »Gloria» o. »Sture».
Telegr.-adr.: Sodafabriken, Norrköping. Telefon: 20222 o. 20294. Postgiro: 21326. Ensamförsäljare för kristallsoda: Sodafabrikernas Försäljnings AB, Göteborg, N. Hamng. 18, telefon: 136904.
Akt.-kap.: 150,000 kr. Antal industriarb.: 32. Tillv.-värde pr år: 330,000 kr.
Firman etabl. 1892, bolag 1917.
Styrelse: fru G. Appeltofft (ordf.), bankdir. Erik H. Ljunggren, kontorschef Harry Sedin.
Verkst. dir.: fru G. Appeltofft. Kontorschef: Harry Sedin.

Norrköpings Strumpfabrik, Stig Olsson, Kommanditbolag
Norrköping
Tillverkar damstrumpor av silke. Varumärke: »Gipsy».
Kontor: Kneippbaden; postadr.: Norrköping 5. Telefon: 23765. Postgiro: 130584.
Antal industriarb.: 50. Tillv.-värde pr år: 800,000 kr.
Firman etabl. 1936.
Ägare o. chef: disp. Stig Olsson.

AB Norrköpings Strå- & Filthattfabrik
Norrköping
Tillverkar mössor, damhattar av flätor, siden, filt etc. Bolaget driver även engroshandel med modevaror.
Huvudkontor: Norrköping. Telegr.-adr.: Stråhatten, Norrköping. Telefon: 29355 o. 22940. Postgiro: 94700. Avd.-kontor: Stockholm, Vasag. 9, telefon: 105377; Göteborg, Ö. Hamng. 52, telefon: 138244; Malmö: Stortorget 3, telefon: 23787.
Akt.-kap.: 400,000 kr. Antal industriarb.: 200. Tillv.-värde pr år: 1,800,000 kr.
Bolaget grundat 1889.
Styrelse: dir. B. J. E. Malmqvist (ordf.), disp. Josef Malmqvist, köpm. J. C. Stenqvist.
Verkst. dir.: B. J. E. Malmqvist. Disp.: Josef Malmqvist. Avd.-chefer: i Stockholm: fru M. Morholm; i Malmö: H. Larsson; i Göteborg: R. Stenqvist.

Norrköpings Tapetfabrik
Norrköping
Tillverkar tapeter, bårder och tapetfärger. Varumärke (för ljusäkta och tvättbara tapeter): »Pe-tapeter».
Telegr.-adr.: Tapetfabriken, Norrköping. Telefon: 20103, 22898, 20609 o. 27809. Postgiro: 14533.
Antal industriarb.: 60. Tillv.-värde pr år: 1,800,000 kr.
Firman etabl. 1880.
Ägare o. chef: fabr. Alfr. Hedenström.

AB Norrköpings Tricotfabrik, Alb. Westerholm
Norrköping
Tillverkar trikåunderkläder och strumpor vid fabriker i Norrköping och Mjölby (Strumpfabriks AB  Sphinx). Varumärken: »Lamasan», »Westerholms», »Mignon» o. »Rigolette».
Telegr.-adr.: Tricotfabriken, Norrköping. Telefon: 29385. Postgiro: 11095. Representant i Stockholm: Erik Lindqvist, Kungsg. 53, telefon: 214104.
Akt.-kap.: 1,300,000 kr. Antal industriarb.: 405, varav i Mjölby 125. Tillv.-värde pr år: 4,000,000 kr.
Firman etabl. 1894, bolag 1898.
Styrelse: bankdir. Alb. Ander (ordf.), dir. Elis Sköld, godsäg. Harald Thalin, disp. Gustaf Westerholm.
Verkst. dir.: Gustaf Westerholm. Kamrer: Bengt Nordell.

Norrköpings Trottoarplattfabrik
Norrköping
Tillverkar vibrerade trottoarbetongplattor och ånghärdade »Vibro»-block.
Telefon: »Vedcentralen», Norrköping. Postgiro: 95707.
Arb.-antal: 10. Tillv.-värde pr år: 200,000 kr.
Fabriken, anlagd 1929, äges av Vedcentralen i Norrköping AB.
Chef: vakant.

Norrköpings Träimport AB
Norrköping
Sågverk. Utför sågning av lövträ, ekparkettstav, ekfyrkanter, tröskelämnen och andra ämnen för möbel- och snickerifabrikation. Bolaget driver såsom huvudrörelse handel med in- och utländska träslag samt fanér.
Telegr.-adr.: Träimport, Norrköping. Telefon: 23784. Postgiro: 9917.
Akt.-kap.: 100,000 kr. Antal industriarb.: 44.
Firman, etabl. 1923, äges av Skandinaviska Träimport AB.
Styrelse: fastighetsdir. Carl Landqvist (ordf.), dir. Hans Bruu, dir. Hans Th. Holm.
Verkst. dir.: Hans Bruu (Sthlm). Disp.: Harald Lundqvist.

AB Norrköpings Varv & Verkstad
Norrköping
Varv och mek. verkstad vid Karlsro, Norrköping. Utför fartygsreparationer samt nybyggen av fartyg; tillverkar järnkonstruktioner till broar och vägportar, räcken och kantskoningar, plåtslageriarbeten såsom cisterner samt maskinarbeten m. m.
Telefon: 20466 o. 24778. Postgiro: 84417.
Akt.-kap.: 30,000 kr. Antal industriarb.: 75. Tillv.-värde pr år: 900,000 kr.
Firman etabl. 1932.
Verkst. dir.: kommendörkapten Olof Hedenström (Flen). Driftschef: Edvin Mossberg.

AB Norrköpings Yllefabrik
Norrköping
Ylleväveri. Tillverkar kamgarnsvävnader och blandyllevaror.
Telefon: 24999. Postgiro: 99107.
Akt.-kap.: 75,000 kr. Antal industriarb.: 20. Tillv.-värde pr år: 400,000 kr.
Firman etabl. 1935, bolag 1938.
Styrelse: disp. Evert Björkne, disp. Eric Hylén, disp. Ragnar Öländer.
Verkst. dir.: Eric Hylén.

Nya AB Sörby Tegelbruk
Norrköping
Tegelbruk i Sörby, Kummelby (Östergötl. l.). Tillverkar murtegel, reveteringstegel och dräneringsrör.
Kontor: Norrköping. Telefon: 20101 o. 42078. Postgiro: 33375.
Akt.-kap.: 30,000 kr. Antal industriarb.: 20. Årstillv.: 2,5 milj. st. tegelvaror.
Bolaget grundat 1929.
Verkst. dir.: kapten Sture Nylin. V. verkst. dir.: Stig Nylin.

AB Nyborgs Yllefabrik
Norrköping
Ullspinneri, ylleväveri, appreturverk och färgeri. Tillverkar yllevävnader i finare kvaliteter. Bolaget driver även engroshandel med fodervaror och skrädderiartiklar.
Telegr.-adr.: Nyborgsylle, Norrköping. Telefon: »Nyborgs Yllefabrik». Postgiro: 27242.
Akt.-kap.: 1,350,000 kr. Antal industriarb.: 330. Tillv.-värde pr år: 8,800,000 kr.
Bolaget grundat 1905.
Styrelse: disp. Fr. Nyborg (ordf.), kamrer J. Busch, ing. Sten Nyborg.
Verkst. dir.: Fr. Nyborg. Fabrikschef: Sten Nyborg. Försäljn.-chef: J. Busch.

AB Arvid Palmgrens Mekaniska Werkstad
Norrköping
Mek. verkstad och kopparslageri samt konstruktionsbyrå. Tillverkar maskiner och apparater för apotekslaboratorier (även för elektrisk drift), för bryggerier, textilfabriker, karamellfabriker, badinrättningar m. m. Bolaget är jämväl värme-, gas- och vattenledningsentreprenör.
Telegr.-adr.: Arvid, Norrköping. Telefon: 20057 o. 25721. Postgiro: 29420.
Akt.-kap.: 50,000 kr. Antal industriarb.: 35. Tillv.-värde pr år: 750,000 kr.
Bolaget grundat 1870.
Styrelse: ing. Henrik Berg, adv. S. Levander, verkstadschef Eric Swensson.
Verkst. dir.: H. Berg.

AB Perioden
Norrköping
Bomullsspinneri i Nyköping. Tillverkar bomullsgarn.
Huvudkontor: Norrköping. Telegr.-adr.: Perioden, Norrköping. Telefon: 20024 o. 20613. Postgiro: 11088. Fabriks-kontor: Nyköping. Telefon: 24.
Akt.-kap.: 846,000 kr. Antal industriarb.: 140. Tillv.-värde pr år: 1,300,000 kr.
Bolaget grundat 1872.
Styrelse: bankdir. L. O. Hessner, civiling. Martin Ljungberg, disp. And. J. Malmberg.
Verkst. dir. o. disp.: And. J. Malmberg. Verkmäst.: ing. O. Hansson.

Pettersson, Engström & Co
Norrköping
Mek. verkstad med smedja, grovplåtslageri och maskinverkstad. Tillverkar cisterner, järnkonstruktioner, grovplåtsarbeten och grovsmiden; utför fartygsreparationer, maskinarbeten samt gas- o. elektrisk svetsning.
Telegr.-adr.: Peco, Norrköping. Telefon: 21976. Postgiro: 90310.
Antal industriarb.: 25. Tillv.-värde pr år: 225,000 kr.
Firman etabl. 1909.
Ägare o. chef: fabr. Henning S. Persson.

AB C. A. Petterson
Norrköping
Herrkonfektionsfabrik. Tillverkar herrkläder. Varumärke: »Elit».
Kontor: N. Kungsg. 9. Telegr.-adr.: Cap, Norrköping. Telefon: 21761. Postgiro: 6319.
Akt.-kap.: 139,025 kr. Antal industriarb.: 150. Tillv.-värde pr år: 1,300,000 kr.
Firman etabl. 1897, bolag 1906.
Styrelse: dir. Gunnar W. Anderson (ordf.), ing. Ernst P:son Caap, dir. Carl P:son Cahp.
Verkst. dir.: Carl P:son Cahp.

Pianofabriks AB Gustafson & Ljungqvist
Norrköping
Tillverkar pianon.
Telefon: 21839. Utställningar: i Stockholm, Kungsg. 4; i Göteborg, Arkaden; i Malmö: Österg. 11; i Norrköping, Gävle, Örebro o. Linköping.
Akt.-kap.: 150,000 kr.
Fabriken, som anlades 1888, ombildades till bolag 1897 och äges av AB. Förenade Piano- & Orgelfabriker, Arvika.
Styrelse: disp. G. A. Hadell, dir. Karl Högberg, dir. J. Sande J:or.
Disp. : G. A. Hadell.

Regnklädersfabrlken Vargen AB
Norrköping
Tillverkar regnkläder alla slag, oljekläder, fiskarkläder, oljeduk, sjukhusduk, trenchcoats och sportkläder samt överdragskläder (overalls). Varumärken: »Vargen» o. »Albatross».
Telegr.-adr. o. telefon: Vargen, Norrköping. Postgiro: 11098.
Akt.-kap.: 300,000 kr. Antal industriarb.: 175. Tillv.-värde pr år: 4,000,000 kr.
Bolaget grundat 1898.
Styrelse: överdir. Ryno Lundqvist (ordf.), disp. Eric Alkner, kamrer Eric Stenson, disp. Ragnar Öländer.
Verkst. dir. o. disp.: Eric Alkner.

AB Reijmyre Lädervarufabrik
Norrköping
Tillverkar ryggsäckar, remmar, väskor, packfickor m. m. samt plånböcker och portmonnäer.
Telegr.-adr.: Rejsport, Norrköping. Telefon: 23141. Postgiro: 26232.
Akt.-kap.: 43,000 kr. Antal industriarb.: 20. Tillv.-värde pr år: 200,000 kr.
Bolaget grundat 1933, ombildat 1938.
Verkst. dir.: fabr. Nils Ringdahl.

Rockströms Fabriker Goa AB
Norrköping
Essensfabrik. Tillverkar fruktessenser, fruktextrakter och fruktkoncentrater för läskedrycks-, saft-, likör- ochsötvaruindustrien samt för konditorier och bagerier. Varumärke: »Goa». Firman driver även engroshandel med salter för mineralvatten, glycos och fruktsyror.
Telegr.-adr.: GOA, Norrköping. Telefon: 27295. Postgiro: 31555.
Akt.-kap.: 50,000 kr. Arb.-antal: 21.
Firman etabl. 1934, nuv. bolag 1942.
Verkst. dir.: Ivar I:son Rockström. Disp,: ing. Kurt Rockström. Kamrer: Harry Holmqvist.

AB Sana Trikåfabrik
Norrköping
Tillverkar herrunderkläder. Varumärke: »Sana».
Telegr.-adr.: Sana, Norrköping. Telefon: 20604. Postgiro: 161036.
Akt.-kap.: 10,000 kr. Antal industriarb.: 30.
Firman etabl. 1908, bolag 1918.
Styrelse o. verkst. dir.: Lennart Allberg.

Snickerifabriken Kondoren
Norrköping
Tillverkar byggnadssnickerier och skolbänkar, kyrk- och bankinredningar samt utför dörrar och fönster av svensk standardtyp. Filman driver jämväl sågverksrörelse och trävaruaffär.
Telefon: 20082 o. 20932. Postgiro: 29450.
Antal industriarb.: 20. Tillv.-värde pr år: 300,000 kr.
Fabriken grundlagd 1862.
Ägare: Gustaf Nordenström & Co.
Chef: disp. Gustaf Nordenström.

AB Standardhjul
Norrköping
Vagnfabrik. Tillverkar hästvagnar samt hjul med kullagernav och gummidäck.
Telefon: 23881. Postgiro: 176524.
Akt.-kap.: 40,000 kr. Antal industriarb.: 8. Tillv.-värde pr år: 250,000 kr.
Bolaget grundat 1940.
Disp.: Owe Nilsson.

Ch. Stenström AB
Norrköping
Vaddfabrik och ullspinneri. Tillverkar vadd, flock, stoppmaterial, resårkuddar och madrasser, täcken, axelvaddar samt svenskulls- och schoddygarner.
Telegr.-adr.: Tebe, Norrköping. Telefon: 20829. Postgiro: 70733. Repr. i Stockholm: Hugo Minten, Smedsbacksg. 11, telefon: 619939.
Akt.kap,: 72,400 kr. Antal industriarb.: 65. Tillv.-varde pr år: 1,200,000 kr.
Firman etabl. 1910, bolag 1944.
Styrelse.: dir. Torsten Brodin (ordf.), ing. Karl-Otto Lewander, disp. Ragnar Ölander.
Verkst. dir.; Torsten Brodin.

Ståhlbom & Co Kvarn AB
Norrköping
Kvarn och kraftfoderfabrik i Norrköping. Tillverkar vete- och rågmjöl, kornmjöl och korngryn, fodermjöl, gröpe och kli samt kraftfoderblandningar. Bolaget driver jämväl försäljning av artificiella gödningsämnen, hönsfoder m. m.
Huvudkontor: Norrköping. Telegr.-adr.: Ståhlboms, Norrköping. Telefon: 20007, 20028 o. 21446. Postgiro: 10281. Avd.-kontor: Mjölby. Telegr.-adr.: Ståhlboms, Mjölby. Telefon: 190. Postgiro: 9072.
Akt.-kap.: 360,000 kr. Antal industriarb.: 24. Prod.-värde pr år: 3,500,000 kr.
Firman etabl. 1863.
Styrelse: dir. Fredrik Törnqvist, disp. Oust. Törnqvist, fröken Märta Törnqvist.
Verkst. direktörer: Gust. Törnqvist o. Fredrik Törnqvist.

AB Svea Choklad
Norrköping
Choklad-, kakao- och konfityrfabrik. Tillverkar choklad, kakao, dragéer, karameller, kola, konfekt, lakrits, marmelad, pastiller, tabletter, tuggummi, vanillinsocker m. m. Varumärken: »Svea» o. »Jockey».
Telegr.-adr.: Svea, Norrköping. Telefon: 20253, 20451 o. 23170. Postgiro: 28260
Akt-kap.: 1,200,000 kr. Antal industriarb. : 100.
Fabriken anlagd 1887.
Styrelse: f. kapten B. Billsten (ordf.), prof. Gösta Eberstein, fil. dr Hj. Lundgren.
Disp.: B. Billsten.

AB C. L. Svensson & Söner
Norrköping
Ullspinneri och klädesfabrik. Tillverkar ullgarn och yllevävnader såsom filtar, plädar, schalar, tyger m. m.
Telefon: 20121 o. 31251. Postgiro: 11093.
Akt.-kap.: 500,000 kr. Antal industriarb.: 115. Tillv.-värde pr år: 1,500,000 kr.
Firman etabl. 1877, bolag 1913.
Styrelse: änkefru Sigrid Fredrikson, disp. Axel Svensson, fabr. Erik Svensson.
Verkst. direktörer: Axel Svensson o. Erik Svensson.

AB Otto Södergrens Mek. Verkstad
Norrköping
Tillverkar maskiner och apparater för textilindustrien.
Telegr.-adr.: Otto, Norrköping. Telefon: 20535. Postgiro: 28347.
Akt.-kap.: 17,500 kr. Antal industriarb.: 33. Tillv.-värde pr år: 175,000 kr.
Firman etabl. 1892, bolag 1916.
Verkst. dir.: Knut Nylander.

Söderströms Cjuteri & Mek. Verkstads AB
Norrköping
Mek. verkstad, gjuteri och grovplåtslageri. Tillverkar ångpannor, järnkonstruktioner, svetsade och nitade plåtarbeten, transmissioner, gjutgods m. m. samt utför reparationer. Varumärke: »WESAB».
Telegr.-adr.: Wesab, Norrköping. Telefon: 23060 o. 20306. Postgiro: 11035.
Akt.-kap.: 330,000 kr. Antal industriarb.: 55. Tillv.-värde pr år: 750,000 kr.
Firman etabl. 1868, bolag 1902.
Styrelse: ing. Gustav Söderström (ordf.), gjutm. Hugo Söderström, kassör Ivar Söderström.
Disp.: Gustav Söderström.

Texo AB Maskinfabrik
Norrköping
Tillverkar maskiner för textilindustrien såsom vävstolar och vävskedar, appretur- och beredningsmaskiner, bomflänsar för vävbommar, bomställningar, lameller för väverier, skaftramar samt spolmaskiner. Bolaget driver även engroshandel med textilförnödenheter.
Telegr.-adr.: Texo, Norrköping. Telefon: »Vävstolsfabriken». Postgiro: 271150.
Akt.-kap.: 35,000 kr. Antal industriarb.: 70. Tillv.-värde pr år: 1,000,000 kr.
Bolaget grundat 1940.
Verkst. dir..- Axel Sundgren.

AB Textilmaskiner
Norrköping
Mek. verkstad. Tillverkar maskiner och utensilier m. m. för textilindustrien.
Postadr.: Norrköping 5. Telegr.-adr.: Textilmaskiner, Norrköping. Telefon: 29045. Postgiro: 29410.
Akt.-kap.: 100,000 kr. Antal industriarb.; 70. Tillv.-värde pr år: 700,000 kr.
Bolaget bildades 1918 och övertog den av Firma G. Welander & Kellner sedan 1848 bedrivna rörelsen.
Styrelse: ing. Robert Dott (ordf.), civiling. Birger Dott, fru Siri Dott.
Verkst. dir.: Robert Dott. Kontorschef: Gust. Edoff.

AB John A. Thulin & C:o
Norrköping
Tillverkar bobiner och behållare av papper, stålsolv, vävskedstråd, vävskedar, lameller, kem.-tekn. preparat m. m.
Telegr.-adr.: Jat, Norrköping. Telefon: »Thulin & Co.» Postgiro: 29404.
Akt.-kap.: 200,000 kr. Antal industriarb.: 180. Tillv.-värde pr år: 2,200,000 kr.
Firman etabl. 1892, bolag 1941.
Styrelse o. verkst. dir.: Nils Kindahl. V. verkst. dir.: Olof Segercrantz. Ekonomichef: Karl Henrik Pahlberg.

Timmergata Tegelbruk
Norrköping
Tillverkar murtegel vid tegelbruk i Timmergata, Krokek (Östergötl. l.).
Kontor, ägare o. ensamförsälj.: AB. P. Janson & Co., Norrköping. Telegr.-adr.: Jansons, Norrköping. Telefon: »P. Jansons». Postgiro: 28334.
Antal industriarb.: 35. Årstillv.: 2 milj. st. murtegel.
Tegelbruket anlagt 1905.
Chef: dir. E. Prytz.

Trävaru AB Norrköpings Exporthyfleri
Norrköping
Sågverk och hyvleri i Blankaholm (Kalmar l.), hyvleri och trähusfabrik i Norrköping. Tillverkar sågade och hyvlade trävaror, laths, kvastkäppämnen och lådbräder samt byggnadssnickerier och monteringsfärdiga trähus.
Telegr.-adr.: Hyfleriet, Norrköping. Telefon: 22907. Postgiro: 137824.
Akt.-kap.: 525,000 kr. Antal industriarb.: 175. Årstillv.: 18,000 stds sågade o. hyvlade trävaror.
Bolaget grundades 1903, ombildat 1929.
Styrelse: disp. Emrik Danielsson, gods-äg. Henning Danielsson, disp. Olof Danielsson, disp. Åke Danielsson.
Verkst. dir. o. disp.: Åke Danielsson.

AB Törnell & Ringström
Norrköping
Yllefabrik med spinneri, väveri, appreturverk och färgeri. Tillverkar herr- och damtyger i helylle.
Telegr.-adr.: Törnelis, Norrköping. Telefon: 29300-03. Postgiro: 91500.
Akt.-kap.: 500,000 kr. Antal industriarb.: 150. Tillv.-värde pr år: 2,000,000 kr.
Fabriken anlagd 1897.
Styrelse: dir. Kristian Kark, ing. Kurt Pålmark, bankdir. John Wagrell.
Verkst. dir.: Kristian Kark. Kontorschef: Bror Englund.

Upsala Separator AB
Norrköping
Tillverkar handdrivna mjölkseparatorer och smörkärnor. Varumärken: »Tor», »Optima», »Rex», »Favorite», »Rune» o. »Vera».
Kontor: Norrköping. Telegr.-adr.: Manusseparator, Norrköping. Telefon: 29405. Postgiro: 25147. Representanter i utlandet: Frankrihe: C. O. Bergman, Paris, 85 Rue Lafontaine; Brasilien: Fausto Soarés & Cia Ltda, Rio de Janeiro, Rua Mayrink Veiga 18 A; Chile: K. Herud y Cia Ltda, Santiago, Casilla 2211.
Akt.-kap.: 10,000 kr.
Bolaget, grundat 1898, är dotterbolag till AB. Manus, Norrköping.
Styrelse: adv. Axel Hemmar (ordf.), disp. Elis Ellison, apot. Lennart Ellison.
Verkst. dir.: Elis Ellison.

Väveri AB Egnell & C:o
Norrköping
Ylleväveri. Tillverkar kostymtyger, paletå- och kapptyger.
Telefon: 27847. Postgiro: 141155.
Akt.-kap.: 25,000 kr. Arb.-antal: 10. Tillv.-värde pr år: 200,000 kr.
Firman etabl. 1936, bolag 1937.
Styrelse: fabr. Einar Egnell (ordf.), fru M. Egnell, kamrer Ernst Svenson.
Verkst. dir.: Ernst Svenson.

AB Wadström & Indebetou
Norrköping
Klädesfabrik. Tillverkar helylletyger såsom blå cheviot, kamgarnsdiagonal, gabardine, foulé och kostymtyger. Varumärken: »Kroncheviot», »S. S. S.-cheviot», »Krondiagonal» o. »Berbercord».
Telefon: 22020 o. 26496. Postgiro: 82209.
Akt.-kap.: 400,000 kr. Antal industriarb.: 110. Tillv.-värde pr år: 2,500,000 kr.
Firman etabl. 1907, bolag 1943.
Styrelse o. verkst. dir.: dir. Arthur Wadström.

Wallins Piskfabrik
Norrköping
Tillverkar piskor, ridspön och piskslängar.
Telefon: 24349. Postgiro: 30114.
Antal industriarb.: 4. Tillv.-värde pr år: 25,000 kr.
Firman etabl. 1922.
Ägare o. chef: fabr. Harry Wallin.

lvar Welander
Norrköping
Ylleväveri. Tillverkar yllevävnader. Specialitet: paletåtyger och tyger av svenskull. Varunamn för svenskullstygerna: »IW 100 % svenskull».
Telegr.-adr.: Iwelander, Norrköping. Telefon: 20360. Postgiro: 29414.
Arb.-antal: 10. Tillv.-värde pr år: 150,000 kr.
Firman etabl. 1912.
Ägare o. chef : fabr. Ivar Welander.

Algot Westmans Mek. Verkstad
Norrköping
Tillverkar hiss- och transportanläggningar samt maskiner för konfektionsindustrin, tygskärningsmaskiner och skärprullar.
Telegr.-adr.: Algwest, Norrköping. Telefon: 20528. Postgiro: 36047.
Antal industriarb.: 29.
Firman etabl. 1879.
Ägare o. chef: ing. Algot Westman.

Weydes Tekn. Fabriks AB
Norrköping
Tillverkar såpa, tvål, tråddragningsmedel samt kem. tekn. preparat. Varumärken: »Flipp» samt »Bosistos» eucalyptusolja o. -tabletter.
Telegr.-adr.: Wetefa, Norrköping. Telefon: 29790. Postgiro: 11694. Agenturkontor: Stockholm, Drottningg. 102, telefon: 109474.
Akt.-kap.: 50.500 kr. Arb.-antal: 10. Tillv.-värde pr år: 500.000 kr.
Bolaget grundat 1920.
Styrelse o. verkst. dir.: kapten Gustaf Svedberg.

Ylleväveriet Ultra AB
Norrköping
Tillverkar kapp- och dräkttyger.
Telegr.-adr.: Richkupke, Norrköping. Telefon: 26860. Postgiro: 23011.
Akt.-kap.: 20,000 kr. Antal industriarb.: 17. Tillv.-värde pr år: 575,000 kr.
Firman etabl. 1934, bolag 1945.
Styrelse o. verkst. dir.: R. Kupke.

Källa:
Svensk industrikalender. Utgiven av Sveriges Industriförbund, Stockholm 1947
Digitaliserad av Projekt Runeberg, http://runeberg.org/svindkal/