”För snart 400 år sedan invigdes Drottninggatan – den allra första gatan som anlades enligt Norrköpings moderna och rätvinkliga stadsplan.”

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Drottninggatan.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Drottninggatan norrut från Nygatan. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)