Kvarteret Toppen

Kvarteret Toppen

Kvarteret Toppen i stadsdelen Berget namngavs senast 1912. Toppen namngavs förmodligen samtidigt som kvarteret Klinten och de båda namnen ansluter säkerligen till de närliggande, äldre kvarteren Fjället och Åsen. (Kvarteret Toppen på högra sidan av S:t Persgatan....
Kvarteret Busken

Kvarteret Busken

Kvartersnamnet Busken är känt sedan 1729. Nästan halva kvarteret upptogs i slutet av 1720-talet av rådman Gustaf Carl Barckmans trädgård, vilket kan ha legat bakom kvartersnamnet. (Kvarteret Busken 1926. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs...
Kvarteret Björnspinnaren

Kvarteret Björnspinnaren

Kvarteret Björnspinnaren i Smedby namngavs den 3 december 1990. Namngrupp ”fjärilar”. Familjen björnspinnare omfattar fler än 2 000 arter och finns över hela världen, såväl i tropikerna som på karga vindpinade fjälltoppar.
Kvarteret Elddonet

Kvarteret Elddonet

Kvarteret Elddonet i Ljura namngavs den 1 december 1949. Namngrupp ”tobak och eld”. Kvarteren Elddonet, Kardusen, Pipan och Sigillet samt Monopolet i Klingsberg namngavs samtidigt och namnen anknyter till den tobaksodling som bedrevs i området fram till 1947....