Kvarteret Boktryckaren

Kvarteret Boktryckaren

Kvarteret Boktryckaren i Lagerlunda namngavs den 28 april 1951. Namngrupp ”hantverksyrken”. År 1928 fick ett antal kvarter i den östra delen av Norrköpings norra förstäder namn från olika hantverksgrupper och när staden växte norrut valdes 1951 samma...
Kvarteret Skalbaggen

Kvarteret Skalbaggen

Kvarteret Skalbaggen i Smedby namngavs den 27 april 1960. Namngrupp ”insekter”. Skalbaggar är den artrikaste ordningen inom djurriket – 30 procent av alla djur är skalbaggar – och förekommer i alla miljöer på land, i sötvatten och i havens kustvatten över hela...
Kvarteret Gamlabron

Kvarteret Gamlabron

Kvarteret Gamlabron i Nordantill var namngivet 1729. Kvarteret ligger vid fästet till Gamlebro på det äldsta broläget i Norrköping. En rad viktiga vägar har löpt förbi här och i dokument från 1330-talet nämns för första gången en bro på platsen. I slutet av seklet...
Kvarteret S:t Olai Kyrka

Kvarteret S:t Olai Kyrka

Kvartersnamnet S:t Olai Kyrka är känt sedan 1879. Den äldsta S:t Olofs kyrka byggdes senast på 1300-talet och var stadsförsamlingens kyrka. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1766–1767 och är den fjärde kyrkan på platsen. I början av 1800-talet upphörde man med...