Kvarteret Kultivatorn i Klinga i Borg namngavs den 17 juni 2022.

År 1992 fick sex nya kvarter namn ur gruppen ”jordbruksredskap” med följande motivering: ”Området som är helt beläget inom Klinga jordbruksmark föreslås få kvartersnamn med anknytning till handredskap inom jordbruksnäringen.” En kultivator är en tung och hög harv för djupbearbetning av jord.