Kvarteret Torget

Kvarteret Torget

Kvarteret Torget i Gamla staden var namngivet 1728. Namngivet efter läget vid Tyska torget, som i sin tur fått sitt namn från Tyska kyrkan (nuvarande Hedvigs kyrka). Under 1600-talet ökade antalet borgare med tyskt ursprung kraftigt i Norrköping och 1660 gav...
Kvarteret Kopparhammaren

Kvarteret Kopparhammaren

Kvarteret Kopparhammaren i stadsdelen Berget var namngivet 1729. År 1695 anlade Petter Wetterberg (ca 1665–1714) här en kopparhammare där allt stadens grövre kopparsmide kom att utföras. Petter Wetterberg, som var kopparslagarmästare och rådman, arrenderade även under...
Kvarteret Dalkarlen

Kvarteret Dalkarlen

Kvarteret Dalkarlen i stadsdelen Berget var namngivet 1729. ”Måhända ordlek, anspelande på läget i Dalen, trots att kvadraten tillhörde Bergskvarteret”, spekulerade Edward Ringborg. Även Arthur Nordén är inne på det geografiska läget men utesluter inte att namnet kan...
Kvarteret Trekanten

Kvarteret Trekanten

Kvarteret Trekanten i Kneippen namngavs senast 1897. Kvarteret är trekantigt och ett av få i Kneippen som inte fick namn efter djur. (F d Stora pensionatet i hörnet av Kneippgatan och Vinkelgatan i kvarteret Trekanten år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs...
Kvarteret Svärdet

Kvarteret Svärdet

Kvarteret Svärdet i Gamla staden var namngivet 1728. Namngrupp ”riksregalierna”. Rikssvärdet syftar på kungens plikt att frimodigt och manligt beskydda det goda och straffa det onda. (Se även kvarteret Kronan) (Kvarteret Svärdet vid Nya torget i början av 1900-talet....
Kvarteret Bandet

Kvarteret Bandet

Den 1 februari 1961 namngavs kvarteret Bandet i Lagerlunda. Namngrupp ”boktryckeri”. Tolv kvarter fick namn ”med anknytning till facktermer inom boktryckeriverksamheten” och samtidigt gavs gatorna i området namn ”med anknytning till i samma verksamhet förekommande...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.