Kvarteret Tullnären

Kvarteret Tullnären

Kvarteret Tullnären i Gamla staden namngavs den 27 november 1957. ”Tullnären erinrar om att hamnen en gång legat längre uppströms än nu. Namnet passar också väl ihop med den till kvarteret gränsande Hamngatan”, står det i drätselkammarens namngivningsbeslut. En...
Kvarteret Klippan

Kvarteret Klippan

Kvartersnamnet Klippan i stadsdelen Berget är belagt första gången 1862. ”Efter numera bortsprängda bergpartier”, anger Arthur Ringborg. När Promenaden förlängdes västerut sprängdes ett antal höjdpartier bort. (Lenningska Vävskolan i korsningen Södra Promenaden...
Kvarteret Kåkenhus

Kvarteret Kåkenhus

Kvarteret Kåkenhus i Nordantill finns med på 1729 års karta. ”Kvarteret upptogs in i sen tid av gamla kåkar, illa beryktade”, förklarade Arthur Nordén. (Textilfabriken YFA i kvarteret Kåkenhus. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Elementarskolan

Kvarteret Elementarskolan

Kvartersnamnet Elementarskolan är belagt första gången 1862. I kvarteret invigdes 1868 Norrköpings Elementarskolas nya byggnad, som hade ritats av stadsarkitekten Carl Theodor Malm: ”Det nya hus som från sin luftiga höjd så majestätiskt inbjuder till delaktighet i...
Kvarteret Hållhaken

Kvarteret Hållhaken

Kvarteret Hållhaken i Nordantill namngavs senast 1729. Bakgrunden till namnet är oklar. ”Förmodligen efter någon del i gevärsfaktoriets muskötteknik”, spekulerar Edward Ringborg med tanke på de närbelägna kvarteren Karbinen och Musköten. Måhända kom namnet från ett...