Kvarteret Kvarnstenen

Kvarteret Kvarnstenen

Den 15 januari 2016 namngavs kvarteret Kvarnstenen i Nordantill. Genom en ny detaljplan delades kvarteret Mjölnaren i två delar av Mjölnareparken. Den norra delen av kvarteret fick ett namn kopplat till det tidigare kvartersnamnet.
Kvarteret Ametisten

Kvarteret Ametisten

Den 13 januari 1971 namngavs kvarteret Ametisten i Vrinnevi. Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Ametist är en lilafärgad variant av mineralet kvarts. Kvarteren Ametisten, Armbandet och Halsbandet fick namn ur samma grupp som de närliggande kvarteren i...

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.