Kvarteret Boktryckaren

Kvarteret Boktryckaren

Kvarteret Boktryckaren i Lagerlunda namngavs den 28 april 1951. Namngrupp ”hantverksyrken”. År 1928 fick ett antal kvarter i den östra delen av Norrköpings norra förstäder namn från olika hantverksgrupper och när staden växte norrut valdes 1951 samma...
Kvarteret Skalbaggen

Kvarteret Skalbaggen

Kvarteret Skalbaggen i Smedby namngavs den 27 april 1960. Namngrupp ”insekter”. Skalbaggar är den artrikaste ordningen inom djurriket – 30 procent av alla djur är skalbaggar – och förekommer i alla miljöer på land, i sötvatten och i havens kustvatten över hela...
Snippgränd

Snippgränd

Snippgränd i Pryssgården namngavs den 26 april 1962. Det triangelformade vägkorset mellan Finspångsvägen och Fiskebyvägen kallades i folkmun ”Snippen”, konstaterades när den intilliggande Snippvägen fick sitt namn 1929. Även fastigheten Strömsborg kallades Snippen...
Blåvångsvägen

Blåvångsvägen

Blåvångsvägen i Skärblacka namngavs den 25 april 1961. Äldre Skärblackabor har berättat att det vid Motala ström fanns en vång (alltså ett gärde eller fält) där det förr odlades lin. Kanske har det blåa linet gett namn åt platsen.
Kvarteret Gamlabron

Kvarteret Gamlabron

Kvarteret Gamlabron i Nordantill var namngivet 1729. Kvarteret ligger vid fästet till Gamlebro på det äldsta broläget i Norrköping. En rad viktiga vägar har löpt förbi här och i dokument från 1330-talet nämns för första gången en bro på platsen. I slutet av seklet...