Kvarteret Backen i stadsdelen Berget var namngivet 1729.

Kvarteret har fått sitt namn ”efter markens stupande beskaffenhet”. I stadsdelen bodde många smeder som var anställda vid mässingsbruket och gevärsfaktoriet. ”Höjderna däruppe kallades därför Tyskbacken – smederna voro som bekant ofta utländingar – och detta namn finnes äfvenledes kvar än i dag, i den förkortade formen Backen”, skriver Arthur Nordén.

(Flerfamiljshus i kvarteret Backen år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)