Rönnebovägen

Rönnebovägen

Rönnebovägen på Vikbolandets landsbygd namngavs den 4 december 2020. Vägen löper i riktning mot Rönnebo. Det var mark som tillhörde Bråborg och kanske har fått sitt namn av den närbelägna lilla holmen Rönnskär, som omnämns redan på...
Kvarteret Kvarnmottet

Kvarteret Kvarnmottet

Kvarteret Kvarnmottet i Smedby namngavs den 3 december 1990. Namngrupp ”fjärilar”. Kvarnmottens larver lever av frön, och förekommer ofta i lagerlokaler och bostäder som skadedjur på främst mjöl, pasta, nötter och torkad frukt.
Kvarteret Fiskalsängen

Kvarteret Fiskalsängen

Kvarteret Fiskalsängen i Sylten namngavs den 2 december 1915. Fiskalsängen låg mellan Syltenberget och Strömmen på 1853 och 1879 års Norrköpingskartor. (Holmens kaolinmagasin vid Sjötullsgatan i kvarteret Fiskalsängen år 2016)
Kvarteret Kardusen

Kvarteret Kardusen

Den 1 december 1949 namngavs kvarteret Kardusen i Ljura. Namngrupp ”tobak och eld”. Kvarteren Elddonet, Kardusen, Pipan och Sigillet samt Monopolet i Klingsberg namngavs samtidigt och namnen anknyter till den tobaksodling som bedrevs i området fram till 1947....
Stordammsbron

Stordammsbron

Stordammsbron i stadsdelen Berget namngavs den 30 november 1992. En gångbro har tidigare funnits från Laxholmen till Kvarnholmen i ungefär samma sträckning som nuvarande Stordammsbron. Denna tidigare gångbro kallades Holmbron och uppfattades alltså som en länk i en...
Kvarteret Plinten

Kvarteret Plinten

Den 29 november 1961 namngavs kvarteret Plinten i Ingelsta. Namngrupp ”elektriska termer”. (Esselte-Pac på Malmgatan i kvarteret Plinten. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)