Kvarteret Plånet

Kvarteret Plånet

Den 3 juni 2006 namngavs kvarteret Plånet i Ljura. Namngrupp ”tobak och eld”. Kvarteren Elddonet, Kardusen och Plånet i Ljura anknyter till den tobaksodling som bedrevs i området fram till 1947.
Teatergatan

Teatergatan

Den 31 maj 1866 namngavs Teatergatan i Nordantill. Gatan löpte från Carl Johans torg (nuvarande Carl Johans park) till teatern. Den Eklundska teatern (1850–1904) uppfördes på initiativ av grosshandlare Gustaf Eklund och rymde en publik på 850 personer. Träbyggnaden...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.