Åselstadsvägen

Åselstadsvägen

Den 25 januari 1968 namngavs Åselstadsvägen i Tingstad. Detta är vägen till Åselstads villasamhälle som fått sitt namn av herrgården Åselstad, omtalad på 1400-talet. Gårdsnamnet består genitivformen av mansnamnet Atle och stadher (plats, ställe). I närheten av gården...