Blåeldsvägen i Ensjön i Tingstad namngavs den 25 januari 1968.

Namngrupp ”blommor”.