Kungsskogsvägen

Kungsskogsvägen

Namnet Kungsskogsvägen i Krokek är känt första gången 1970. Vägen är namngiven efter området Kungsskogen. I slutet av 1950-talet och början av 1960-talet fanns en stor efterfråga på fritidshus i närheten av Norrköping. HSB förhandlade med Lösings Häradsallmänning som...
Motionsvägen

Motionsvägen

Motionsvägen i Jursla namngavs den 16 maj 1991. Namnet anknyter till att vägen leder till elljusspår och skidspår vid närbelägna Lillsjöbadet. Här finns Lillsjöstugan som är klubbstuga för OK Kolmården. Vägen namngavs samtidigt som...
Blåvångsvägen

Blåvångsvägen

Blåvångsvägen i Skärblacka namngavs den 25 april 1961. Äldre Skärblackabor har berättat att det vid Motala ström fanns en vång (alltså ett gärde eller fält) där det förr odlades lin. Kanske har det blåa linet gett namn åt platsen.
Andersbovägen

Andersbovägen

Andersbovägen i Krokek nämns första gången 1970. Vägen leder till torpet Andersbo som omtalas första gången 1821. I en kartbeskrivning från 1847 betecknas Andersbo som ”olovlig intaga” på Lösings häradsallmänning, det vill säga någon hade utan tillstånd brutit mark...