Frugärdesvägen i Tingstad namngavs den 22 januari 1993

Leder fram till Frugärdet, ett markområde som hörde till Smedby gård i Tingstad.