Hagaplan i Haga namngavs den 22 januari 1942.

Hagaplan och Hagagatan gick sina namn efter gården Haga. Den var först torp under Taborsberg och låg nära den plats där Rågången och Breda vägen nu strålar samman. Omkring 1918 togs gårdens mark i anspråk som kolonijord för Norrköpingsbor och kallades Taborsbergs koloniträdgårdar.

(Hagaplan år 2023)