Gamla Lasarettsgatan

Gamla Lasarettsgatan

Gamla Lasarettsgatan i Såpkullen namngavs den 26 januari 1989. Gatan ligger inne i området där Norrköpings sjätte lasarett låg. Norrköpings Centrallasarett stod färdigt i februari 1927 och ersatte då sjukhuset vid Strömbacken från 1881. I januari 1988 flyttades...
Källvindsgatan

Källvindsgatan

Namnet Källvindsgatan har tolkats som vattenkällor med vindspel att hissa hinkar med och namnet ska i så fall betyda ”gatan, där källorna med vindspelen ligga”. Arthur Nordén skrev 1913 att en gammal Norrköpingsbo berättat att ”här funnos förr ett flertal utmärkta...
Husebygatan

Husebygatan

Husebygatan i Oxelbergen namngavs den 23 januari 1947. Gatan är namngiven efter byn Huseby som enligt dokument från 1400-talet tycks ha legat inom Norrköpings stads nuvarande område.
Hagaplan

Hagaplan

Hagaplan i Haga namngavs den 22 januari 1942. Hagaplan och Hagagatan gick sina namn efter gården Haga. Den var först torp under Taborsberg och låg nära den plats där Rågången och Breda vägen nu strålar samman. Omkring 1918 togs gårdens mark i anspråk som kolonijord...
Kvarteret Tunnan

Kvarteret Tunnan

Kvarteret Tunnan i Östantill var namngivet 1728. ”För kvadraten Tunnans namn är nog den där boende mätareåldermannen Hendrick ansvarig”, ansåg Arthur Nordén. Mätare var anställda av staden för att verkställa officiella mätningar av varor som skulle föras in eller...