Kvarteret Klinten

Kvarteret Klinten

Kvartersnamnet Klinten i stadsdelen Berget nämns första gången 1912. Det namngavs samtidigt som kvarteret Toppen. De båda namnen ansluter säkerligen till de närliggande, äldre kvarteren Fjället och Åsen. (Telegrafstyrelsens arbetarbostäder i kvarteret Klinten vid...
Kvarteret Bron

Kvarteret Bron

Kvarteret Bron i Gamla staden var namngivet redan 1728. Efter läget vid Nya bron. Den första Saltängsbron bekostades av hertig Johan av Östergötland och byggdes av allmogen 1614, och den ledde till Nya staden på Saltängen. (Oscar Fredriks bro och kvarteret Bron....
Kvarteret Ankarstocken

Kvarteret Ankarstocken

Kvarteret Ankarstocken i Gamla staden var namngivet 1728. En ankarstock är dels en trä- eller järnstock på ett ankare, dels ett avlångt, fyrkantigt bröd av syrad deg. På 1720-talet ägde stockmakaren Johan Dreyer och bagaren Anders Frömans änka tomter i kvarteret, och...
Kvarteret Höjden

Kvarteret Höjden

Kvarteret Höjden i Gamla staden är ett av 1728 års kvartersnamn. Namngivet efter läget ovanför det samtidigt namngivna grannkvarteret Djupet. (Kvarteret Höjden vid S:t Persgatan år 1939. Foto ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Oskarsrovägen

Oskarsrovägen

Oskarsrovägen i Skärblacka omtalas första gången 1970. Oskarsro var ursprungligen ett soldattorp och strax väster om Kullerstads by och kallades då Knekttorpet. År 1906 friköptes torpet av pappersbruksarbetaren Oskar Wallqwist (1873–1961) som döpte det till Oskarsro....